Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και διαχείρισης πλήθους στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Ασύλου κατά τα έτη 2020-2022 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 76810, 1

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber