Δημόσια διαβούλευση για διεθνή διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης

Σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία ιδρύθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν3907/2011, προτίθεται στο προσεχές διάστημα να προκηρύξει ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας, η Υπηρεσία μας προχώρησε στη διεξαγωγή δημόσιου διαλόγου μέσω της πλατφόρμας της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του ΕΚΔΔΑ (http://www.opengov.gr/home/ [1]) για το σχέδιο διαγωνισμού. Η Υπηρεσία μας, μέσω της διαβούλευσης, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει έτσι ώστε να καθοριστούν δίκαια κριτήρια κατακύρωσης έτσι ώστε ο διαγωνισμός να αποβεί επιτυχής. Η Υπηρεσία προτίθεται να λάβει υπόψη της τα σχόλια των ενδιαφερομένων και να αναπροσαρμόσει το σχέδιο διαγωνισμού εάν και εφόσον θεωρήσει ότι κάποια σχόλια ήταν ορθά και εποικοδομητικά.

Η διαβούλευση γίνεται στη διεύθυνση: http://www.opengov.gr/ypes/?p=3362 [2]

Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε σχόλια μέχρι: 13/1/2016 και ώρα 14:00

Σύνδεσμοι:
[1] http://www.opengov.gr/home/
[2] http://www.opengov.gr/ypes/?p=3362

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber