Δύο χρόνια λειτουργίας για το Πρόγραμμα Εθελοντικής Μετεγκατάστασης

Μια νέα αρχή για πάνω από 1.200 ασυνόδευτα παιδιά σε δεκατρείς χώρες της ΕΕ

Συμπληρώνονται με επιτυχία δύο χρόνια υλοποίησης για το πρόγραμμα Εθελοντικής Μετεγκατάστασης για ασυνόδευτους ανηλίκους που συντονίζεται από την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Τον Απρίλιο του 2020 και με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, σημειώθηκε η πρώτη πτήση από την χώρα μας με προορισμό το Λουξεμβούργο, στο πλαίσιο της αρχής της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Από τότε μέχρι και σήμερα πάνω από 1.200 ασυνόδευτα παιδιά έχουν ξεκινήσει μια νέα ζωή στην Ευρώπη.

Η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη συνεργασία δεκατριών Κρατών-Μελών της ΕΕ και άλλων χωρών, υλοποιεί από τον Απρίλιο του 2020 το πρόγραμμα Εθελοντικής Μετεγκατάστασης ασυνόδευτων ανηλίκων που διαμένουν στην Ελλάδα, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με βάση τις Προτυποποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίας (Standard Operating Procedures-SOPs).

Οι εμπλεκόμενοι φορείς έχοντας ως στόχο τη διασφάλιση της προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων εφαρμόζουν συγκεκριμένα εργαλεία για την αξιολόγηση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού που συμμορφώνονται με συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας, όπως αυτά εδραιώνονται στα διεθνή νομικά πλαίσια για τα δικαιώματα του παιδιού.

Με αυτόν τον τρόπο αντανακλάται η από κοινού δέσμευση και αποτελεσματικότητα των Κρατών-Μελών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και των διεθνών εταίρων για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων, η οποία υπαγορεύεται και βασίζεται στις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ.

Οι ευρωπαϊκές χώρες θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στο μέτρο της δίκαιης κατανομής και ευθύνης, για να εξασφαλιστεί τόσο η ασφαλής μεταφορά τους, όσο η υποδοχή και η φιλοξενία των ασυνόδευτων παιδιών, για να διευκολυνθεί η ομαλή κοινωνική τους ένταξη στις χώρες υποδοχής.

Το πρόγραμμα της Εθελοντικής Μετεγκατάστασης πραγματοποιείται με την υποστήριξη της European Commission, τη συνεργασία Κρατών-Μελών της ΕΕ και άλλων χωρών και την άμεση συμβολή της Υπηρεσίας Ασύλου, διεθνών φορέων, όπως ο IOM Greece, και UNHCR GREECE, του EU Agency for Asylum – EUAA και της ΜΕΤΑδραση – METAdrasi.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber