Εκκίνηση πιλοτικής εφαρμογής της νέας Εργαλειοθήκης Διαδικασιών Βέλτιστου Συμφέροντος που δημιουργήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 

Η Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ξεκίνησε στις 2 Αυγούστου 2023 την πιλοτική εφαρμογή μιας νέας Εργαλειοθήκης στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση, Καθιέρωση και Πιστοποίηση Διαδικασιών Βέλτιστου Συμφέροντος», με στόχο την καθιέρωση πρότυπων εργαλείων και την εναρμόνιση των διαδικασιών αξιολόγησης βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού. 

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό εγχείρημα με επίκεντρο το παιδί που αποσκοπεί στη διασφάλιση της σταθερής παροχής ποιοτικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών από τους επαγγελματίες παιδικής προστασίας προς όλα τα ασυνόδευτα, χωρισμένα και απομακρυσμένα από την οικογένειά τους παιδιά, υπηκόους τρίτων χωρών ή ανιθαγενή, που εντοπίζονται και διαμένουν στη χώρα μας. 

Η νέα αυτή Εργαλειοθήκη Διαδικασιών Βέλτιστου Συμφέροντος έχει διανεμηθεί προς χρήση σε 21 συνεργαζόμενους φορείς παιδικής προστασίας, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες εντοπισμού και άμεσης υποστήριξης ασυνόδευτων παιδιών, καθώς και υπηρεσίες φιλοξενίας και φροντίδας ασυνόδευτων παιδιών σε όλη την Ελλάδα. 

Η εν λόγω Εργαλειοθήκη αποτελείται από 1) το Θεωρητικό και Νομικό Πλαίσιο για το Βέλτιστο Συμφέρον του Παιδιού, 2) τις Κατευθυντήριες Οδηγίες και τη Μεθοδολογία για τη Διαδικασία Αξιολόγησης Βέλτιστου Συμφέροντος, 3) το Σύντομο Έντυπο Αξιολόγησης Βέλτιστου Συμφέροντος με τις Οδηγίες Συμπλήρωσής του και 4) το Αναλυτικό Έντυπο Αξιολόγησης Βέλτιστου Συμφέροντος με τις Οδηγίες Συμπλήρωσής του. 

Κατά την πιλοτική εφαρμογή της Εργαλειοθήκης που θα έχει διάρκεια έξι μήνες (Αύγουστος 2023 – Ιανουάριος 2024), θα πραγματοποιηθούν από τη Γενική Γραμματεία εκπαιδεύσεις επαγγελματιών για τη διενέργεια της διαδικασίας αξιολόγησης βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού. 

Στόχος του προγράμματος, κατ’εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για την Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων, είναι η εναρμόνιση των διαδικασιών βέλτιστου συμφέροντος στην 

Ελλάδα, με τη χρήση ενιαίων πρότυπων εντύπων αξιολόγησης του βέλτιστου συμφέροντος και τη διενέργεια της διαδικασίας αξιολόγησης από έμπειρους και εκπαιδευμένους επαγγελματίες. 

Το πρόγραμμα «Εναρμόνιση, Καθιέρωση και Πιστοποίηση Διαδικασιών Βέλτιστου Συμφέροντος» υλοποιείται από τον Νοέμβριο 2022, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο. 

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber