Ενημέρωση Μηταράκη στους Πρέσβεις ΕΕ για το μεταναστευτικό & τις θέσεις Ελλάδος για το νέο Σύμφωνο

Τηλεδιάσκεψη με τους διαπιστευμένους στην Ελλάδα πρέσβεις των 26 κρατών – μελών της ΕΕ, κατόπιν πρόσκλησης της Πορτογαλίας που ασκεί την προεδρία της ΕΕ για το τρέχον εξάμηνο, πραγματοποίησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότης Μηταράκης.  

Ο κ. Μηταράκης ενημέρωσε τους ευρωπαίους πρέσβεις για τις δράσεις του Υπουργείου στη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος και επεσήμανε την ανάγκη διασφάλισης της απαιτούμενης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την προσεχή προγραμματική περίοδο 2021 – 2027.

Παρουσιάζοντας τις ελληνικές θέσεις αναφορικά με το υπό διαπραγμάτευση νέο ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου υπογράμμισε ειδικότερα την αποφασιστικότητα για αποτελεσματική προστασία των συνόρων με την πολύτιμη συνδρομή της Ευρωπαϊκής υπηρεσίας FRONTEX, την ανάγκη ανάπτυξης ενός εκτεταμένου δικτύου αμοιβαία επωφελών εταιρικών σχέσεων μεταξύ της Ε.Ε. και τρίτων χωρών καταγωγής και διέλευσης μεταναστών, καθώς και την ανάγκη  δημιουργίας ενός ισχυρού κοινού ευρωπαϊκού μηχανισμού για την πραγματοποίηση επιστροφών. Ο κ. Μηταράκης αναφέρθηκε ακόμα στην απαιτούμενη ισορροπία μεταξύ της ευθύνης των κρατών-μελών πρώτης υποδοχής, όπως η Ελλάδα, και της απαραίτητης αλληλεγγύης που πρέπει να επιδείξουν όλα τα κράτη-μέλη, ώστε να μην επωμίζονται μόνες τους χώρες όπως η Ελλάδα όλο το βάρος της διαχείρισης του μεταναστευτικού.

Σημείωσε ότι στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης του ευρωπαϊκού Συμφώνου η Ελλάδα έχει παρουσιάσει τις θέσεις, προτεραιότητες και ανησυχίες της μαζί με τα αλλά μεσογειακά κράτη πρώτης γραμμής, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο και Μάλτα, ενώ ανακοίνωσε ότι οι Υπουργοί Εσωτερικών των εν λόγω χωρών θα βρεθούν στις 20 Μαρτίου στην Αθήνα, κατόπιν πρόσκλησής του, για την πραγματοποίηση συνομιλιών και την περαιτέρω αποκρυστάλλωση των κοινών τους θέσεων.

Τέλος, ο κ. Μηταράκης υπογράμμισε ότι το μεγάλο μεταναστευτικό βάρος που σηκώνει η Τουρκία, δεν μπορεί να γίνεται άλλοθι για άσκηση μη εποικοδομητικής πολιτικής και μη τήρησης των προβλέψεων της Κοινής Δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας του 2016. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε την  ανάγκη παροχής ευρωπαϊκής βοήθειας προς την Τουρκία υπό σαφείς όρους, στη λογική «περισσότερη χρηματοδότηση για λιγότερες ροές». Και με ένα τρόπο το οποίο δεν θα εγκλωβίζει αιτούντες άσυλο στην ακριτική Ελλάδα.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber