Ένταξη των δικηγόρων οι οποίοι πέτυχαν στη γραπτή διαγωνιστική εξέταση της 26ης Ιουνίου 2018 στο Μητρώο Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου για παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία, κατανομή των εγγεγραμμένων δικηγόρων ανά ΠΓΑ/ΑΚΑ» (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Πέμπτη 16 Αυγούστου)

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber