Search
Close this search box.

Δ.Ο.Μ.

AVRR Πρόγραμμα Εθελούσιων Επιστροφών

Η δράση υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών και μέτρων επανένταξης του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στοχεύει στην ασφαλή και αξιοπρεπή επιστροφή, καθώς και στη βιώσιμη επανένταξη πολιτών τρίτων χωρών που βρίσκονται στην Ελλάδα και που επιθυμούν να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους. Η δράση προσφέρει κατάλληλη υποστήριξη στα άτομα που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, μέσω της διευκόλυνσης της εθελοντικής επιστροφής, της επανένταξης και της προσωρινής διαμονής σε ειδική δομή φιλοξενίας.

Η δράση απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων πολιτών τρίτων χωρών:

 1. Άτομα που δεν έχουν λάβει ακόμα απορριπτική απόφαση σε σχέση με την αίτησή τους για παραμονή, νόμιμη διαμονή ή/και διεθνή προστασία (άσυλο).
 2. Άτομα που έχουν δικαίωμα παραμονής, νόμιμης διαμονής, ή/και διεθνούς ή προσωρινής προστασίας.
 3. Άτομα που δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στη χώρα, με ή χωρίς αναβολή απομάκρυνσης.

Επομένως, δεν είναι απαραίτητο να έχετε υποβάλλει αίτηση για άσυλο για να συμμετέχετε στο πρόγραμμα. Αν έχετε λάβει όμως απορριπτική απόφαση ασύλου ή επιθυμείτε να παραιτηθείτε από την αίτηση σας για άσυλο, η δράση εθελούσιας επιστροφής του ΔΟΜ μπορεί να σας υποστηρίξει έτσι ώστε να επιστρέψετε στην πατρίδα σας με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. 

Ενδεικτικές χώρες καταγωγής οι οποίες εντάσσονται στη δράση είναι οι εξής: Πακιστάν, Αλγερία, Αίγυπτος, Γκάνα, Ιράκ, Ιράν, Μαρόκο, Μπανγκλαντές, Γεωργία, και Ινδία.

Επισημαίνεται ότι δεν υποστηρίζονται εθελοντικές επιστροφές στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, το Αφγανιστάν και την Ουκρανία σε αυτό το στάδιο.

Η  διάρκεια της δράσης είναι από την 01 Σεπτεμβρίου 2023 ως τις  31 Δεκεμβρίου 2027.

Εάν θέλετε να λάβετε  πληροφορίες, να ενημερώσετε ή να ρωτήσετε σχετικά με την περίπτωσή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το προσωπικό του ΔΟΜ χρησιμοποιώντας τα παρακάτω τηλέφωνα: 

Οικονομική Βοήθεια
 

Το πρόγραμμα παρέχει οικονομικό βοήθημα ύψους 1.000 Ευρώ ανά άτομο για όσους διαμένουν στην ηπειρωτική Ελλάδα και 500 Ευρώ για όσους διαμένουν στα νησιά.

Υποστήριξη για την επιστροφή και επανένταξη στη χώρα καταγωγής
 

Εκτός από οικονομικό βοήθημα, η δράση προσφέρει και σημαντική υποστήριξη για την επανένταξη στη χώρα καταγωγής σας.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα μπορεί να στηρίξει την επιστροφή και επανένταξή σας στη χώρα σας με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Διευκόλυνση έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων.
 • Οργάνωση και κάλυψη των εξόδων αεροπορικού ταξιδιού στη χώρα καταγωγής, καθώς και μετακινήσεων στο εσωτερικό της χώρας σας εφόσον κριθεί απαραίτητο.
 • Παροχή στήριξης κατά την αναχώρηση και την άφιξη.
 • Βοήθεια για την κάλυψη των πρώτων εξόδων μετά την επιστροφή στην χώρα καταγωγής σας.
 • Βοήθεια για την κάλυψη εξόδων προσωρινής στέγασης/ φιλοξενίας σε κέντρο υποδοχής, ξενώνα ή ξενοδοχείο ή/ και κάλυψη εξόδων ενοικίασης κατοικίας.
 • Βοήθεια για την συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, παρακολούθηση μαθημάτων, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, προγράμματα απόκτησης ή και ενίσχυσης δεξιοτήτων, πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης κ.α..
 • Βοήθεια  για εύρεση εργασίας και τοποθέτηση σε θέση εργασίας.
 • Βοήθεια για εκκίνηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, έναρξη ή/ και λειτουργία μικρής επιχείρησης κ.α..
 • Βοήθεια   για διευκόλυνση της επανεγκατάστασης στη χώρα καταγωγής σας, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης εξόδων για αγορά, επισκευή ή μεταφορά οικοσκευής ή/ και επίπλων από την Ελλάδα, της κάλυψης δαπανών επισκευής της κατοικίας διαβίωσης, της αγοράς αγαθών για την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών διαβίωσης κ.α..
 • Βοήθεια  για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής και στήριξης (π.χ. νομική βοήθεια, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, επαγγελματικός προσανατολισμός κ.α.).
 • Βοήθεια    για την κάλυψη ιδιαίτερων αναγκών σας αν εντάσσεστε σε κάποια ευάλωτη ομάδα.
 • Βοήθεια  για την οργάνωση τοπικών αναπτυξιακών δραστηριοτήτων που θα συμβάλλουν στην αποδοχή σας από την τοπική κοινωνία και θα ομαλοποιήσουν την επανένταξή σας.

Ο ΔΟΜ-Αποστολή Ελλάδας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο παγκοσμίως στην εφαρμογή Προγραμμάτων Υποβοηθούμενης Εθελούσιας Επιστροφής και Επανένταξης. Από το 2010, έχει βοηθήσει περισσότερους από 59.000 υπηκόους τρίτων χωρών να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους. Ταυτόχρονα, έχει βοηθήσει περισσότερους από 11.000 μετανάστες να υλοποιήσουν εξατομικευμένα σχέδια επανένταξης με στόχο τη στήριξη των ίδιων, των οικογενειών τους και της τοπικής κοινότητας.

Ο ΔΟΜ-Αποστολή Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη του τις ανάγκες των πολιτών τρίτων χωρών που επιθυμούν να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους και όσοι από αυτούς είναι επιλέξιμοι να λάβουν βοήθεια επανένταξης σε είδος μετά την επιστροφή τους, εφαρμόζει ένα ευρύ φάσμα ενεργειών και διαδικασιών προκειμένου να διευκολύνει την επιστροφή και επανένταξη των επωφελούμενων της δράσης αλλά και να διασφαλίσει ότι η εθελοντική επιστροφή τους θα λάβει χώρα με ασφάλεια και αξιοπρέπεια.

Η δράση εθελούσιων επιστροφών του ΔΟΜ χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027 και κατά 25% από Εθνικούς πόρους.

Ο ΔΟΜ αναμένεται να στηρίξει από την 1/9/2023 την εθελοντική επιστροφή 17.000 πολιτών τρίτων χωρών στις χώρες καταγωγής τους, να παράσχει βοήθεια επανένταξης σε 1.700  επιστρέφοντες και να φιλοξενήσει 1.700 αιτούντες εθελούσιας επιστροφής στην Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής.

Ο ΔΟΜ Ελλάδος, για την υποστήριξη της εθελοντικής επιστροφής και επανένταξης των υπηκόων που θα συμμετάσχουν στη δράση, προσφέρει πληροφορίες για τη βοήθεια που παρέχεται στο πλαίσιο της δράσης καθώς και τις σχετικές διαδικασίες.

Το πρόγραμμα παρέχει στέγαση στην Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής σε όσους υπηκόους ανήκουν σε κάποια ευάλωτη ομάδα (δεν συμπεριλαμβάνονται οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και θύματα εμπορίας ανθρώπων για τους οποίους λειτουργούν ξεχωριστές δομές στην Ελλάδα) καθώς και σε όσους υπηκόους δε διαθέτουν χώρο διαμονής μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιστροφής τους και την αναχώρησή τους από την Ελλάδα.

24-72 ώρες πριν από την αναχώρηση των επωφελούμενων από την Ελλάδα  και με σεβασμό στα προληπτικά μέτρα για τον COVID-19, θα διεξαχθεί έλεγχος προ της επιβίβασης (ΕΠΕ/Pre-embarkation check-PEC) από ιατρό του ΔΟΜ ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις από το νοσηλευτικό προσωπικό υπό την εποπτεία του ιατρού, ως την τελική προσπάθεια αξιολόγησης της ικανότητας των μεταναστών να ταξιδέψουν. Για τους μετανάστες που διαμένουν στα ΚΥΤ και σε άλλες δομές στην ενδοχώρα, ο ΕΠΕ θα διεξάγεται σε συντονισμό με τις εθνικές αρχές. 

Την ημέρα της αναχώρησης, το προσωπικό του ΔΟΜ  παρέχει βοήθεια στους επωφελούμενους στο αεροδρόμιο (π.χ. έλεγχος αποσκευών, έλεγχος διαβατηρίων, κλπ.). Επιπλέον, ο ΔΟΜ Ελλάδας παραδίδει το οικονομικό βοήθημα των 500€ (διαμονή σε νησιά) ή 1.000€ (διαμονή στην ηπειρωτική χώρα).

Κατά τη διάρκεια εξατομικευμένης συμβουλευτικής συνεδρίας επανένταξης, οι Σύμβουλοι της Επανένταξης παρέχουν πληροφορίες για το περιεχόμενο και τους τύπους της διαθέσιμης βοήθειας επανένταξης.

Η βοήθεια επανένταξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους επωφελούμενους με μεμονωμένες ή συνδυαστικές παροχές όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Tο έργο «Υποβοηθούμενη Εθελούσια Επιστροφή και Επανένταξη Μεταναστών με ευαλωτότητα» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Άσυλο και Μετανάστευση» του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants) από τον ΔΟΜ. Μέσω του έργου, ο ΔΟΜ επιδιώκει να παράσχει βοήθεια AVRR σε μετανάστες που βρίσκονται σε καταστάση ευαλωτότητας, και που εκφράζουν τη βούληση να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους.

Πιθανοί δικαιούχοι

 • άτομα με προβλήματα υγείας
 • ασυνόδευτα ανήλικα
 • ηλικιωμένα άτομα (+65),
 • θύματα εμπορίας ανθρώπων,
 • εγκυμονούσες
 • οικογένειες
 • δικαιούχοι με άλλες ευαλωτότητες

Στοιχεία επικοινωνίας για το πρόγραμμα εδώ.

 

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber