Δ.Ο.Μ.

AVRR Πρόγραμμα Εθελούσιων Επιστροφών

Η δράση εθελούσιων επιστροφών του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης απευθύνεται σε πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Η αίτηση ασύλου δεν είναι προαπαιτούμενο για να συμμετέχετε στο πρόγραμμα. Αν έχετε λάβει απορριπτική απόφαση ασύλου ή επιθυμείτε να παραιτηθείτε από την αίτηση σας για άσυλο, τα προγράμματα εθελούσιας επιστροφής του ΔΟΜ μπορούν να σας υποστηρίξουν να επιστρέψετε στην πατρίδα σας με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. 

Το πρόγραμμα παρέχει οικονομική βοήθεια που συνίσταται σε 1000 Ευρώ για όσους διαμένουν στην ενδοχώρα και 500 Ευρώ για όσους διαμένουν στα νησιά

Εκτός από οικονομικό βοήθημα το πρόγραμμα προσφέρει και σημαντική υποστήριξη για την επανένταξη στη χώρα σας.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα μπορεί να σας στηρίξει στην επιστροφή και επανένταξη σας στη χώρα σας με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Βοήθεια για την κάλυψη των πρώτων εξόδων μετά την επιστροφή στην χώρα καταγωγής σας
 • Βοήθεια για την κάλυψη εξόδων προσωρινής στέγασης/ φιλοξενίας σε κέντρο υποδοχής, ξενώνα ή ξενοδοχείο ή/ και κάλυψη εξόδων ενοικίασης κατοικίας
 • Βοήθεια για την συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, παρακολούθηση μαθημάτων, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, προγράμματα απόκτησης ή και ενίσχυσης δεξιοτήτων, πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης κα.
 • Βοήθεια για εύρεση εργασίας και τοποθέτηση σε θέση εργασίας
 • Βοήθεια για εκκίνηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, έναρξη ή/ και λειτουργία μικρής επιχείρησης κ.α.
 • Βοήθεια για διευκόλυνση της επανεγκατάστασης στη χώρα καταγωγής συμπεριλαμβανομένου της κάλυψης εξόδων για αγορά, επισκευή ή μεταφορά οικοσκευής ή/ και επίπλων από την Ελλάδα, στην κάλυψη δαπανών επισκευής της κατοικίας διαβίωσης αγορά αγαθών για την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών διαβίωσης του υπηκόου κ.α
 • Βοήθεια για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής και στήριξης (π.χ. νομική βοήθεια, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, επαγγελματικός προσανατολισμός κ.α.)
 • Βοήθεια για την κάλυψη ιδιαίτερων αναγκών σας αν εντάσσεστε σε κάποια ευάλωτη ομάδα και
 • Βοήθεια για την οργάνωση τοπικών αναπτυξιακών δραστηριοτήτων που θα συμβάλλουν στην αποδοχή σας από την τοπική κοινωνία και θα ομαλοποιήσουν την επανένταξή σας.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)-Αποστολή Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη του τις ανάγκες των υπηκόων τρίτων χωρών που επιθυμούν να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους και όσοι από αυτούς είναι επιλέξιμοι να λάβουν βοήθεια επανένταξης σε είδος μετά την επιστροφή τους, έχει προτείνει ένα ευρύ φάσμα ενεργειών και διαδικασιών προκειμένου να διευκολύνει την επιστροφή και επανένταξη των επωφελούμενων της Δράσης αλλά και να διασφαλίσει ότι η εθελοντική επιστροφή τους θα λάβει χώρα με ασφάλεια και αξιοπρέπεια.

Η δράση εθελούσιων επιστροφών του ΔΟΜ χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και κατά 25% από Εθνικούς πόρους.

Ο ΔΟΜ αναμένεται να στηρίξει την εθελοντική επιστροφή 12.640 υπηκόων τρίτων χωρών στις χώρες καταγωγής τους, να παράσχει βοήθεια επανένταξης σε είδος σε 2.400  επιστρέφοντες και να φιλοξενήσει 2.720 αιτούντες εθελούσιας επιστροφής στην Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής.

Ο ΔΟΜ Ελλάδος, για την υποστήριξη της εθελοντικής επιστροφής και επανένταξης των υπηκόων που θα συμμετάσχουν στη δράση, προσφέρει πληροφορίες για τη βοήθεια που παρέχεται στο πλαίσιο της δράσης καθώς και τις σχετικές διαδικασίες.

Το πρόγραμμα παρέχει στέγαση στην Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής σε όσους υπηκόους ανήκουν σε κάποια ευάλωτη ομάδα (δεν συμπεριλαμβάνονται οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και θύματα εμπορίας ανθρώπων για τους οποίους λειτουργούν ξεχωριστές δομές στην Ελλάδα) καθώς και σε όσους υπηκόους δε διαθέτουν χώρο διαμονής μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιστροφής τους και την αναχώρησή τους από την Ελλάδα.

24-72 ώρες πριν από την αναχώρηση των επωφελούμενων από την Ελλάδα  και με σεβασμό στα προληπτικά μέτρα για τον COVID-19, θα διεξαχθεί έλεγχος προ της επιβίβασης (ΕΠΕ/Pre-embarkation check-PEC)[1] από τον ιατρό του ΔΟΜ ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις από το νοσηλευτικό προσωπικό υπό την εποπτεία του ιατρού, ως την τελική προσπάθεια αξιολόγησης της ικανότητας των μεταναστών να ταξιδέψουν. Για τους μετανάστες που διαμένουν στα ΚΥΤ και σε άλλες δομές στην ενδοχώρα, ο ΕΠΕ θα διεξάγεται σε συντονισμό με τις εθνικές αρχές. 

Την ημέρα της αναχώρησης, το προσωπικό του ΔΟΜ  παρέχει βοήθεια στους επωφελούμενους στο αεροδρόμιο (π.χ. έλεγχος αποσκευών, έλεγχος διαβατηρίων, κλπ.). Επιπλέον, ο ΔΟΜ Ελλάδας θα παραδίδει το οικονομικό βοήθημα όπως αυτό προβλέπεται στην υπ. αριθ. 259/2021 (Παρ. Ι) επιστολή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου:  

– 4.400 επωφελούμενοι εγγεγραμμένοι στη Δράση στην ενδοχώρα θα λάβουν οικονομικό βοήθημα ίσο με 1.000 ευρώ.

– 3.500 επωφελούμενοι που θα εγγραφούν στη Δράση σε κάποιο νησί θα λάβουν οικονομικό βοήθημα ίσο με 500 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της εξατομικευμένης συμβουλευτικής συνεδρίας επανένταξης, οι Σύμβουλοι της Επανένταξης θα παρέχουν πληροφορίες για το περιεχόμενο και τους τύπους της διαθέσιμης βοήθειας επανένταξης.

Οι βασικοί τύποι της βοήθειας επανένταξης που προτείνονται στους επωφελούμενους της Δράσης είναι: α) Βοήθεια για την κάλυψη των πρώτων εξόδων μετά την επιστροφή στην χώρα καταγωγής, β) Βοήθεια για την κάλυψη εξόδων προσωρινής στέγασης/ φιλοξενίας σε κέντρο υποδοχής, ξενώνα ή ξενοδοχείο ή/ και κάλυψη εξόδων ενοικίασης κατοικίας, γ) Βοήθεια για την συμμετοχή του υπηκόου σε εκπαιδευτικά προγράμματα, παρακολούθηση μαθημάτων, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, προγράμματα απόκτησης ή και ενίσχυσης δεξιοτήτων, πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης κα., δ) Βοήθεια για εύρεση εργασίας και τοποθέτηση σε θέση εργασίας, ε) Βοήθεια για εκκίνηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, έναρξη ή/ και λειτουργία μικρής επιχείρησης κ.α., ζ) Βοήθεια για διευκόλυνση της επανεγκατάστασης του υπηκόου στην χώρα καταγωγής συμπεριλαμβανομένου της κάλυψης εξόδων για αγορά, επισκευή ή μεταφορά οικοσκευής ή/ και επίπλων από την Ελλάδα, στην κάλυψη δαπανών επισκευής της κατοικίας διαβίωσης, αγορά αγαθών για την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών διαβίωσης του υπηκόου κ.α, η) Βοήθεια για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής  και στήριξης (π.χ. νομική βοήθεια, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, επαγγελματικός προσανατολισμός κ.α.), θ) Βοήθεια για την κάλυψη ιδιαίτερων αναγκών των υπηκόων που εντάσσονται σε κάποια ευάλωτη ομάδα και ι) Βοήθεια για την οργάνωση τοπικών αναπτυξιακών δραστηριοτήτων που θα συμβάλλουν στην αποδοχή του επιστρεφόμενου από την τοπική κοινωνία και θα ομαλοποιήσουν την επανένταξή του. Η βοήθεια επανένταξης θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους επωφελούμενους για να λάβουν βοήθεια στο πλαίσιο μίας από τις παραπάνω κατηγορίες ή συνδυαστικά όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Η  διάρκεια της Δράσης θα είναι από την 01 Σεπτεμβρίου 2019 ως τις  30 Ιουνίου 2022.

Tο έργο «Υποβοηθούμενη Εθελούσια Επιστροφή και Επανένταξη Μεταναστών με ευαλωτότητα» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Άσυλο και Μετανάστευση» του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants) από τον ΔΟΜ. Μέσω του έργου, ο ΔΟΜ επιδιώκει να παράσχει βοήθεια AVRR σε μετανάστες που βρίσκονται σε καταστάση ευαλωτότητας, και που εκφράζουν τη βούληση να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους.

Πιθανοί δικαιούχοι

 • άτομα με προβλήματα υγείας
 • ασυνόδευτα ανήλικα
 • ηλικιωμένα άτομα (+65),
 • θύματα εμπορίας ανθρώπων,
 • εγκυμονούσες
 • οικογένειες
 • δικαιούχοι με άλλες ευαλωτότητες

Στοιχεία επικοινωνίας για το πρόγραμμα εδώ.

 

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber