Δ.Ο.Μ.

AVRR Πρόγραμμα Εθελούσιων Επιστροφών

Προγράμματα Υποβοηθούμενων Εθελούσιων Επιστροφών

Τα τελευταία 10 χρόνια, περισσότεροι από 40.000 υπήκοοι τρίτων χωρών επέστρεψαν στις πατρίδες τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια μέσω του Προγράμματος Εθελούσιας Επιστροφής (AVRR).

Τι είναι το AVRR (Πρόγραμμα Εθελούσιων Επιστροφών);

Το τρέχον διετές πρόγραμμα AVRR (Assisted Voluntary Return and Reintegration) χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ξεκίνησε να υλοποιείται τον Σεπτέμβριο του 2019. Αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου του 2021  και προβλέπει την εθελούσια επιστροφή 12.800 υπηκόων τρίτων χωρών, που διαμένουν στην Ελλάδα, στις πατρίδες τους. Από αυτούς 5.000 θα είναι επωφελούμενοι από τα νησιά Χίο, Κω, Λέρο, Σάμο και Λέσβο. Το πρόγραμμα προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής πριν την αναχώρηση, καθώς και υποστήριξη στην έκδοση των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων. Παράλληλα, προσφέρει βοήθεια για την προετοιμασία του ταξιδιού προς τη χώρα καταγωγής των δικαιούχων, αλλά και τη χώρα διέλευσης. Εξίσου ουσιαστική είναι η στήριξη που προσφέρεται μετά την άφιξη στον τελικό προορισμό, μέσω της οποίας εξασφαλίζεται η ασφαλής και αξιοπρεπής επιστροφή των επωφελούμενων: ένα ποσοστό μεταναστών μπορεί να λάβει επιπλέον βοήθεια επανένταξης σε είδος που υλοποιείται στη χώρα καταγωγής.

Τι προσφέρεται;

Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις για εγγραφή στο πρόγραμμα AVRR, λαμβάνουν εφάπαξ οικονομικό βοήθημα 500€  με στόχο την κάλυψη βασικών τους αναγκών. Ειδικά για όσους βρίσκονται στα νησιά Χίο, Κω, Λέρο, Σάμο και Λέσβο και έχουν εισέλθει στη χώρα πριν τις 31/12/2019 προβλέπεται να λάβουν εφάπαξ οικονομικό βοήθημα 2.000€.

Οι επωφελούμενοι της επιπλέον βοήθειας επανένταξης λαμβάνουν ενίσχυση ύψους 1.500€ σε είδος.

Προγράμματα Yποβοηθούμενων Eθελούσιων Eπιστροφών ΔΟΜ

Ο ΔΟΜ υλοποιεί προγράμματα Yποβοηθούμενων Eθελούσιων Eπιστροφών και Eπανένταξης (AVRR) στην Ελλάδα από το 2010, έχοντας βοηθήσει ενεργά περισσότερους από 45.000 υπηκόους τρίτων χωρών να επιστρέψουν εθελοντικά στις πατρίδες τους. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 75% από Ευρωπαϊκούς Πόρους (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης κι Ένταξης) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. Η βοήθεια της επανένταξης μπορεί να περιλαμβάνει:

Κάθε σχέδιο επανένταξης είναι εξατομικευμένο βάσει των αναγκών του επωφελούμενου, της οικονομικής του αυτάρκειας, της ανάπτυξης των δεξιοτήτων του, αλλά και της επανένταξής του στην τοπική αγορά εργασίας, βάσει ευκαιριών και πιθανών περιορισμών για κάθε χώρα. Σημαντικό πυλώνα του προγράμματος αποτελεί -το μοναδικό στην Ευρώπη- Ανοικτό Κέντρο Φιλοξενίας για μετανάστες εγγεγραμμένους στο πρόγραμμα εθελοντικών επιστροφών του ΔΟΜ και επανένταξης (OCAVRR). Αυτό το Ανοικτό Κέντρο λειτουργεί σε κεντρικό σημείο της Αθήνας, έτσι ώστε να προσφέρεται διαμονή και σημαντικές αναγκαίες υπηρεσίες (σίτιση, ασφάλεια, καθαριότητα και παροχή ψυχολογικής και ιατρικής υποστήριξης) σε μετανάστες που είναι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα και δε διαθέτουν χώρο διαμονής μέχρι την επιστροφή τους. Οι επωφελούμενοι είναι μετανάστες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που για τους σκοπούς του προγράμματος είναι έγκυες γυναίκες, μονογονεϊκές οικογένειες, μετανάστες με ιατρικές ανάγκες, ηλικιωμένοι μετανάστες και άστεγοι.

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber