Search
Close this search box.

Επείγουσες Χρηματοδοτήσεις του άρθρου 7 του κανονισμού 514/2014

HOME/2014/AMIF/AG/EMAS/08/GR

Η Υπηρεσία Ασύλου με την HOME/2014/AMIF/AG/EMAS/08/GR συμφωνία χρηματοδότησης έχει αναλάβει την υλοποίηση του εκτάκτου προγράμματος με τίτλο «Επείγουσα Συνδρομή για την ανάπτυξη Μονάδων Ασύλου μέσω της ταχείας διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται από Σύριους υπηκόους στην Ελλάδα». Αρχικός στόχος του προγράμματος είναι η εξέταση αιτημάτων ασύλου που θα υποβληθούν από Σύριους υπηκόους με διαδικασίες fast-track, ωστόσο η Υπηρεσία μας, λόγω του περιορισμένου αριθμού αιτημάτων, πέτυχε την επέκταση του στόχου έτσι ώστε να καλύπτει τη διαδικασία του Relocation κ.ά. Εταίρος στο πρόγραμμα είναι η ΜΚΟ «ΜΕΤΑδραση – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη». Το πρόγραμμα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, αρχίζοντας στις 18 Μαΐου 2015.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.181.447,89€. Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο (2) υποδράσεις: Υποδράση 1 (ποσό 213.462,62€)

Στόχος: Έναρξη λειτουργίας πέντε (5) μονάδων της Υπηρεσίας Ασύλου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λέσβο, Ρόδο και Σάμο.

Ημερομηνία υλοποίησης: Από 18/05/2015 έως 17/5/2016.

Πληροφορίες υλοποίησης: Ολοκληρωμένο Στο πλαίσιο της Υποδράσης 1, η Υπηρεσία Ασύλου έχει προβεί στην πρόσληψη 35 ατόμων με Συμβάσεις Εργασίας Ορισμένου Χρόνου. Όλος ο απαραίτητος υλικοτεχνικός εξοπλισμός έχει παραληφθεί ενώ μέρος του εξοπλισμού έχει καλυφθεί από χορηγίες καθώς οι διαγωνισμοί που προηγήθηκαν δεν είχαν αποτέλεσμα (κατά την εκτίμησή μας επειδή οι προμηθευτές δεν συμμετέχουν, λόγω δυστοκίας στις πληρωμές του, σε διαγωνιστικές διαδικασίες του Δημοσίου).

Υποδράση 2 (ποσό 906.393,20€)

Στόχος: Εξέταση, εντός περιόδου οκτώ (8) μηνών, 5.920 αιτημάτων ασύλου που θα υποβληθούν από Σύριους πρόσφυγες με διαδικασίες fast-track (βλ. πιο πάνω για αλλαγή ως προς την ομάδα-στόχο που θα συζητηθεί με την Επιτροπή).

Ημερομηνία υλοποίησης:  Από 18/09/2015 έως 17/7/2016.

Πληροφορίες υλοποίησης: Ολοκληρωμένο. Έχουν ήδη στελεχωθεί τα ΠΓΑ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λέσβο, Ρόδο και Σάμο. Ταυτόχρονα, και ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες, αναπτύσσονται και τα κλιμάκια διερμηνείας του εταίρου. Η εκπαίδευση όλου του νέου προσωπικού έχει ολοκληρωθεί. Ως προς την εκταμίευση έχει πραγματοποιηθεί μεταφορά ποσού 945.158,31€ στο λογαριασμό «Έσοδα από ΕΕ (Τακτικού Προϋπολογισμού)» και που αποτελεί το 80% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Ως προς το ποσό του προϋπολογισμού που αφορά τις δράσεις της Υπηρεσίας Ασύλου, ύψους 722.324,55€, έχει συμβασιοποιηθεί ποσό 583.798,80€, και οι πληρωμές θα υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατό μέσω της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Σχετικά:

HOME/2015/AMIF/AG/EMAS/0026

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης βάσει της HOME/2015/AMIF/AG/EMAS/0026  συμφωνίας χρηματοδότησης με τίτλο «Πρόγραμμα μετεγκατάστασης αιτούντων διεθνή προστασία σε Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις αποφάσεις 2015/1523 και 2015/1601 για την θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας» που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020, έχει αναλάβει την υλοποίηση με ίδια μέσα του Έργου 1 με τίτλο «Ενίσχυση του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου (ΑΚΑ) Μετεγκατάστασης Αιτούντων Διεθνούς Προστασίας, των ΠΓΑ και ΑΚΑ που εξετάζουν αιτήματα μετεγκατάστασης και της Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου με προσωπικό ορισμένου χρόνου».

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΕΙΚΤΕΣ

Π1: Ενίσχυση του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου (ΑΚΑ) Μετεγκατάστασης Αιτούντων Διεθνούς Προστασίας, των ΠΓΑ και ΑΚΑ που εξετάζουν αιτήματα μετεγκατάστασης και της Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου με προσωπικό ορισμένου χρόνου.

Στόχοι/Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

  • Με το έργο αυτό θα ενισχυθεί το ΑΚΑ Μετεγκατάστασης, τα ΠΓΑ και ΑΚΑ που εξετάζουν αιτήματα μετεγκατάστασης και η Εθνική Μονάδα Δουβλίνου με ανθρώπινο δυναμικό που θα συμβληθεί με την Υπηρεσία Ασύλου με Συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και θα εργαστεί για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας μετεγκατάστασης, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές Αποφάσεις του Συμβουλίου και τυποποιείται από την Υπηρεσία Ασύλου.

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες:

  • Πρόσληψη του ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζουν τη σύναψη συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
  • Κατάρτιση των νεοπροσληφθέντων στις διαδικασίες μετεγκατάστασης.
  • Ένταξη των νεοπροσληφθέντων στο δυναμικό του ΑΚΑ Μετεγκατάστασης Αιτούντων Διεθνούς Προστασίας, των ΠΓΑ και ΑΚΑ που εξετάζουν αιτήματα μετεγκατάστασης και της Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου.

Παραδοτέα – Προϊόντα – Εκροές:

Π1.1: Πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ ογδόντα τριών (83) υπαλλήλων ΠΕ που θα εργαστούν ως χειριστές Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου (ΑΚΑ) Μετεγκατάστασης Αιτούντων Διεθνούς Προστασίας, στα ΠΓΑ και ΑΚΑ που εξετάζουν αιτήματα μετεγκατάστασης και στην Εθνική Μονάδα Δουβλίνου. Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί από 18/05/2016 και η σύμβασή τους θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι τη λήξη του προγράμματος (31/10/2017).

Π1.2: Πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ τριών (3) υπαλλήλων ΤΕ Πληροφορικής. Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί από 18/05/2016 και η σύμβασή τους θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι τη λήξη του προγράμματος (31/10/2017).

HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0039

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, βάσει της HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0039 συμφωνίας χρηματοδότησης (ABACNUMBER 30-CE-0799461/00/00-21) με τίτλο «Διασφαλίζοντας μια δίκαιη και αποτελεσματική διαδικασία ασύλου, στο πλαίσιο της υλοποίησης της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας» έχει αναλάβει ως επικεφαλής εταίρος, με εταίρο την Ελληνική Αστυνομία, την υλοποίησης εντός επτά (7) μηνών το ανωτέρω πρόγραμμα, με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιουνίου 2016 και λήξης την 31η Δεκεμβρίου 2016. Ο συνολικός Προϋπολογισμός της Δράσης είναι 2.112.309,47 ευρώ, με 100% χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς εθνική συμμετοχή.
Από τους ανωτέρω πόρους, 1.882.309,47 ευρώ είναι ο προϋπολογισμός που αντιστοιχεί στις Δράσεις της Υπηρεσίας Ασύλου και 230,000.00 ευρώ αντιστοιχούν στις Δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας.
Σε πρώτο στάδιο, στο πλαίσιο της ανωτέρω συμφωνίας, η Υπηρεσία Ασύλου θα αναπτύξει μεικτά κλιμάκια, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσίας Ασύλου(EASO), σε πέντε (5) τοποθεσίες (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κως και Λέρος). Επιπρόσθετα θα παρέχονται υπηρεσίες διοικητικής και λειτουργικής υποστήριξης στα ανωτέρω κλιμάκια. Σε δεύτερο στάδιο και στο πλαίσιο των μεικτών κλιμακίων, 67 υπάλληλοι της Υπηρεσίας Ασύλου θα προβαίνουν στην καταγραφή, την και εξέταση αιτημάτων παροχής ασύλου, καθώς και την έκδοση και επίδοση αποφάσεων. Οι Δράσεις που έχουν ενταχθεί στη Συμφωνία Επιχορήγησης και αναμένεται να υλοποιηθούν από την Ελληνική Αστυνομία αφορούν τη χρηματοδότηση της ημερήσιας αποζημίωσης, των εξόδων μετακίνησης και διαμονής πενήντα (50) αστυνομικών που συμμετέχουν στην καταγραφή αιτημάτων ασύλου που υποβάλλονται στα νησιά της Λέσβου, Σάμου, Χίου, Λέρου και Κω, για διάστημα δυο (2) μηνών μέχρι την πλήρη στελέχωση των κλιμακίων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO).

Σχετικά:

Συμφωνία Χρηματοδότησης

HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0057

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, βάσει της HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0057 συμφωνίας χρηματοδότησης (ABACNUMBER SI2.774659) με τίτλο «Διασφαλίζοντας και ενισχύοντας μια δίκαιη και αποτελεσματική διαδικασία ασύλου στην Ελλάδα» έχει αναλάβει ως επικεφαλής εταίρος, με εταίρο την ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση “Δράση για την μετανάστευση και την ανάπτυξη” και την Ελληνική Αστυνομία, την υλοποίησης εντός δώδεκα (12) μηνών το ανωτέρω πρόγραμμα, με ημερομηνία έναρξης την 1η Δεκεμβρίου 2017 και λήξης την 30η Νοεμβρίου 2018. Ο συνολικός Προϋπολογισμός της Δράσης είναι 7.250.527.92 ευρώ, με 100% χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς εθνική συμμετοχή.
Από τους ανωτέρω πόρους, 2.735.822.00 ευρώ είναι ο προϋπολογισμός που αντιστοιχεί στις Δράσεις της Υπηρεσίας Ασύλου, 3.905,705,92 ευρώ αντιστοιχούν στις Δράσεις της ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση “Δράση για την μετανάστευση και την ανάπτυξη” και 609,000.00 ευρώ αντιστοιχούν στις Δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

Βάση της ανωτέρω συμφωνίας, η Υπηρεσία Ασύλου θα προβεί στις κατάλληλες ενέργειες (Διοικητική και λειτουργική υποστήριξη της Δράσης, αγορά εξοπλισμού, χρηματοδότηση της ημερήσιας αποζημίωσης, των εξόδων μετακίνησης και διαμονής κλιμακίων της υπηρεσίας) ώστε να συνεχιστεί αδιάλειπτα η διαδικασία καταγραφής και εξέτασης αιτημάτων παροχής ασύλου καθώς και της έκδοσης αποφάσεων στους αιτούντες. Η ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση “Δράση για την μετανάστευση και την ανάπτυξη” σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα καλύψει τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ασύλου σε υπηρεσίας διερμηνείας και μετάφρασης. Οι Δράσεις που έχουν ενταχθεί στη Συμφωνία Επιχορήγησης και αναμένεται να υλοποιηθούν από την Ελληνική Αστυνομία αφορούν τη χρηματοδότηση της ημερήσιας αποζημίωσης, των εξόδων μετακίνησης και διαμονής είκοσι (20) αστυνομικών που θα υποστηρίζουν από 1η Ιανουαρίου 2018, τη διαδικασία Ασύλου στα νησιά όπου υπάρχουν hotspots.

Την 10η Οκτωβρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το αίτημα της Υπηρεσίας Ασύλου για 6μήνη παράταση της Δράσης έως την 31η Μαΐου 2019.

Σχετικά:

Συμφωνία Χρηματοδότησης

HOME/2018/AMIF/AG/EMAS/0083

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, βάσει της HOME/2018/AMIF/AG/EMAS/0083 συμφωνίας χρηματοδότησης με τίτλο «Improving Access to a fair and efficient Asylum Process in Greece» έχει αναλάβει ως επικεφαλής εταίρος, με εταίρο την ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση “Δράση για την μετανάστευση και την ανάπτυξη” και την Ελληνική Αστυνομία, την υλοποίησης εντός δώδεκα (16) μηνών το ανωτέρω πρόγραμμα, με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιουνίου 2019 και λήξης την 30η Σεπτεμβρίου 2020. Ο συνολικός Προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 10.207.624.66 ευρώ. Η συγκεκριμένη Δράση χρηματοδοτείται 100% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς εθνική συμμετοχή.
Από τους ανωτέρω πόρους, 5.359.104,50 ευρώ είναι ο προϋπολογισμός που αντιστοιχεί στις Δράσεις της Υπηρεσίας Ασύλου, 4.239,520,16 ευρώ αντιστοιχούν στις Δράσεις της ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση “Δράση για την μετανάστευση και την ανάπτυξη” και 609,000.00 ευρώ αντιστοιχούν στις Δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

Βάση της ανωτέρω συμφωνίας, η Υπηρεσία Ασύλου θα προβεί στις κατάλληλες ενέργειες (Διοικητική και λειτουργική υποστήριξη της Δράσης, ενοικίαση κτιρίων, δημιουργία ομάδων εργασίας, αγορά εξοπλισμού, χρηματοδότηση της ημερήσιας αποζημίωσης, των εξόδων μετακίνησης και διαμονής κλιμακίων της υπηρεσίας) ώστε να συνεχιστεί αδιάλειπτα η διαδικασία καταγραφής και εξέτασης αιτημάτων παροχής ασύλου καθώς και τη ταχύτερη έκδοση εκκρεμών αποφάσεων. Η ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση “Δράση για την μετανάστευση και την ανάπτυξη” σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα καλύψει τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ασύλου σε υπηρεσίας διερμηνείας και μετάφρασης. Οι Δράσεις που έχουν ενταχθεί στη Συμφωνία Επιχορήγησης και αναμένεται να υλοποιηθούν από την Ελληνική Αστυνομία αφορούν τη χρηματοδότηση της ημερήσιας αποζημίωσης, των εξόδων μετακίνησης και διαμονής είκοσι (20) αστυνομικών που θα υποστηρίζουν από 1η Νοεμβρίου 2019, τη διαδικασία Ασύλου στα νησιά όπου υπάρχουν hotspots.

Συμφωνία Επιδότησης

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber