Καταγγελίες

Υποβολή καταγγελίας

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Εντεταλμένης Αρχής, μπορεί να δεχθεί καταγγελίες που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενες Δράσεις / Πράξεις του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.
Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε εδώ
Τηλέφωνο καταγγελιών: +30 – 210 69 88 548

Εναλλακτικά, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ελληνική υπηρεσία AFCOS βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7(Β) και σύμφωνα με το άρθρο 4(3) του Καν. ΕΕ 883/2013) που είναι η αρμόδια εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα.

Για να υποβάλλετε καταγγελία στη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε επίσης στην Κεντρική Σελίδα της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς στην διεύθυνση www.gsac.gov.gr και εναλλακτικά στην διεύθυνση Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92 ΤΚ 11853 Αθήνα Τηλέφωνο: +30 – 213 13 10 400

Για καταγγελίες που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενες Δράσεις / Πράξεις του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης μπορείτε να απευθυνθείτε και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) εδώ.

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber