Η Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου είναι η 4η πιο παραγωγική στην Ευρώπη των 27 κρατών – μελών

Η τέταρτη πιο παραγωγική Υπηρεσία Ασύλου, συγκρινόμενη με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες των 27 κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου, σύμφωνα με τη Eurostat.

Στο γράφημα του Γ΄ τριμήνου 2021 με τις δέκα υψηλότερες ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Ασύλου σε επίπεδο καταληκτικών αποφάσεων, αποτυπώνεται με χρωματική σήμανση η άνοδος της επίδοσης της ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου συγκριτικά με το δεύτερο τρίμηνο του 2021, γεγονός που οδήγησε και στην σημαντική, περαιτέρω μείωση των εκκρεμών υποθέσεων.

Παράλληλα, με την αυξημένη παραγωγικότητα η Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου διεξάγει τακτικούς ποιοτικούς ελέγχους στις συνεντεύξεις και αποφάσεις του Α΄ βαθμού, ώστε να τηρούνται οι διεθνείς ποιοτικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

*Changes compared to Q2 – 2021

Source: Eurostat Data (Last updated on 14.12.2021)

Note: 1.EU+ refers to the 27 European Union Member States, plus Norway and Switzerland.

2. Total number of decisions refers to total number of positive decisions plus negative decisions. Positive decisions refer to the sum of decisions granting refugee status, subsidiary protection status, authorization to stay for humanitarian reasons (for countries where applicable) and temporary protection. Total number of negative decisions refer to decisions considering applications as inadmissible or as unfounded and decisions under priority and accelerated procedures, taken by administrative or judicial bodies during the reference period.

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber