Search
Close this search box.

Ισπανία: Δήλωση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότη Μηταράκη, στην Υπουργική Διάσκεψη των 5 Μεσογειακών Κρατών πρώτης γραμμής -MED5- στη Μάλαγα

Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω την Ισπανία για την πρωτοβουλία διεξαγωγής αυτής της δεύτερης Υπουργικής Διάσκεψης της ομάδας των Med5 στη Μάλαγα.

Είχαμε την ευκαιρία, μαζί με τους φίλους, τους Yπουργούς της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Κύπρου και της Μάλτας, με τους οποίους βρισκόμαστε σε τακτικές επαφές και συνεργασία, να συζητήσουμε σημαντικά θέματα που άπτονται της διαχείρισης του Μεταναστευτικού στην Ευρώπη και να συντονίσουμε περαιτέρω τις θέσεις μας σχετικά με την κρίσιμη διαπραγμάτευση του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, έναν χρόνο μετά την παρουσίαση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως επαναβεβαιώθηκε στην κοινή μας δήλωση βασική προτεραιότητα  είναι ο έλεγχος της παράνομης μετανάστευσης και η καταπολέμηση των δικτύων λαθροδιακινητών, που ως χώρες πρώτης υποδοχής στην Ευρώπη, αντιμετωπίζουμε έντονα. Φαινόμενο που οδηγεί σε υπέρμετρη επιβάρυνση των συστημάτων μετανάστευσης και ασύλου όχι μόνον των χωρών μας, αλλά και όλης της ΕΕ.

Σε αυτό το θέμα, έχουμε θέσει μια σειρά από κύριους στόχους στους οποίους εστιάζουμε τις δράσεις μας:

1. H πρόληψη των παράνομων αφίξεων μέσω της παροχής στήριξης και η συνεργασία με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης, ιδιαίτερα μάλιστα αυτές που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες προκλήσεις. Η Τουρκία είναι οπωσδήποτε ένας σημαντικός παράγοντας που θα πρέπει να τύχει υποστήριξης αλλά και να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της Κοινής Δήλωσης του 2016.

2. Η αποτελεσματική και αποφασιστική φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο

3. Η αύξηση των επιστροφών και απελάσεων παράνομων μεταναστών και όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία, μέσω ενός κεντρικού ευρωπαϊκού μηχανισμού και

4. Η επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής που θα αποθαρρύνει την κατάχρηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου ασύλου και θα εξασφαλίζει την απαιτούμενη αλληλεγγύη και συμμετοχή όλων των κρατών-μελών σε καταστάσεις μεταναστευτικής πίεσης. Δίχως να αφήνει τα κράτη στα εξωτερικά σύνορα, όπως οι πέντε μεσογειακές χώρες, εκτεθειμένα σε υπέρμετρη επιβάρυνση και δυσανάλογες υποχρεώσεις.

Τούτου λεχθέντος, το Σύμφωνο δεν αποτελεί προϋπόθεση δράσης, καθώς μπορούμε να  επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα σε τρεις πτυχές (α) την εξωτερική διάσταση, (β) την προστασία των συνόρων και (γ) τις επιστροφές, ήδη με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο.

Οι πρόσφατες εξελίξεις στο Αφγανιστάν και την Λιθουανία καταδεικνύουν με τον πιο σαφή τρόπο την ανάγκη έγκαιρης κοινής αποφασιστικής δράσης εκ μέρους της ΕΕ για την αποτροπή των παράνομων ροών και την αποσόβηση μιας νέας μεταναστευτικής κρίσης, όπως αυτή που βίωσε η Ευρώπη το 2015.

Κατέστη επίσης σαφές ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει καινοτόμες πολιτικές για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας έναντι της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης από τρίτα μέρη καθώς και της εμπορίας ανθρώπων.

Εμείς, οι Υπουργοί των πέντε μεσογειακών κρατών μελών, δεσμευτήκαμε να συνεχίσουμε  την κοινή μας προσπάθεια για μια πιο ισόρροπη και αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική, προβάλλοντας ενιαία και δυναμικά τις θέσεις, προτεραιότητες και ανησυχίες μας.

Η πρόσφατη συμφωνία για την  υιοθέτηση του Κανονισμού για την νέα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου που επετεύχθη χάρη στην εποικοδομητική στάση των χωρών μας, έδειξε ότι είμαστε έτοιμοι να επιδείξουμε πνεύμα ευελιξίας και διάθεση συμβιβασμού. Αναμένουμε και από τους άλλους Ευρωπαίους εταίρους μας να αποδείξουν ότι είναι έτοιμοι να πράξουν ανάλογα.

Αγαπητέ Fernando, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας για τη ζεστή φιλοξενία στη Μάλαγα, σε αυτήν την υπέροχη τοποθεσία και για την προσφορά μας την ευκαιρία για τη διεξαγωγή δύο ημερών εντατικών και διεξοδικών συνομιλιών, ανταλλαγών και αλληλεπίδρασης.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber