Search
Close this search box.

Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Σάμου

Επικοινωνία

Η νέα δομή φιλοξενίας υπηκόων τρίτων χωρών στη Σάμο έχει ωφέλιμο χώρο 154 στρεμμάτων και βρίσκεται στη θέση «Ζερβού» του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Είναι δυναμικότητας 3.650 θέσεων φιλοξενίας, η οποία αναλύεται ως εξής:

 • 650 άτομα γενικός πληθυσμός
 • 200 ασυνόδευτα ανήλικα
 • 840 ευάλωτες ομάδες, μονογονεϊκές οικογένειες, γυναίκες
 • 960 στο ΠΡΟΚΕΚΑ

Η νέα δομή περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες τεχνικές και λειτουργικές υποδομές που την καθιστά μία ασφαλή, ελεγχόμενης πρόσβασης εγκατάσταση, με αναβαθμισμένες συνθήκες διαβίωσης των φιλοξενούμενων αλλά και εργασίας για τους εργαζόμενους σε αυτήν.

Το έργο κατασκευής της νέας δομής, ανατέθηκε στην κατασκευαστική εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., τον Οκτώβριο του 2020, έπειτα από διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, στον οποίο εκδήλωσαν συμμετοχή όλες οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες της Χώρας.

Ο προϋπολογισμός κατασκευής είναι περίπου 38 εκ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ)  και χρηματοδοτείται 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Φύλαξη 24/7 

Η ΚΕΔ στη Σάμο φυλάσσεται από την Ελληνική Αστυνομία και από ιδιωτική εταιρεία φύλαξης όλο το 24ωρο με παρουσία τουλάχιστον πενήντα (50) ένστολων σε κάθε βάρδια

 

Ασφάλεια – έλεγχος

Το σύνολο της δομής περιβάλλεται από διπλή περίφραξη ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ, η οποία σε συνδυασμό με την εγκατάσταση στην είσοδο των απαραίτητων συστημάτων ελέγχου, όπως τουρνικέ, μαγνητικές πύλες, x-rays, σύστημα access control δύο παραγόντων (ταυτότητα και αποτύπωμα), εξασφαλίζει την ασφαλή και ελεγχόμενη είσοδο και έξοδο από τη δομή σε όποιον το δικαιούται.

Επιπλέον, σε όλη την έκταση της δομής έχει προβλεφθεί η εγκατάσταση Κλειστού Συστήματος Παρακολούθησης (CCTV), το οποίο χρησιμοποιεί «έξυπνο» λογισμικό με σκοπό να προειδοποιεί εγκαίρως για τυχόν έκτακτα συμβάντα, ενώ έχει τη δυνατότητα να δίνει ειδοποιήσεις και εικόνα στο Τοπικό Κέντρο Συμβάντων, στο Κέντρο Διαχείρισης Συμβάντων στην Αθήνα (Κτίριο ΚΕΡΑΝΗΣ) και στα Κέντρα Ελέγχου λοιπών εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. Ελληνική Αστυνομία). Επίσης, περίφραξη καθώς και τουρνικέ με καρταναγνώστες έχουν τοποθετηθεί και στις διακριτές ενότητες της δομής για την προστασία των εργαζόμενων σε αυτές αλλά και των ευάλωτων ομάδων, όπως τα ασυνόδευτα παιδιά και οι μονογονεϊκές οικογένειες..

Έχοντας ως γνώμονα τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης του διαμένοντος πληθυσμού αλλά και την ορθή υλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών υποδοχής και  ταυτοποίησης, η νέα κλειστή ελεγχόμενη δομή Σάμου δημιουργήθηκε με υποδομές που σχεδιάστηκαν για να ανταποκριθούν σε όλες τις ανάγκες των διαμενόντων-φιλοξενούμενων πολιτών τρίτων χωρών.

Συνοπτικά, οι επιχειρησιακές καινοτομίες οργάνωσης της δομής, οι οποίες επιτρέπουν την ασφαλή διαμονή των ωφελούμενων αλλά και του απασχολούμενου προσωπικού είναι:

Η οργάνωση δομής σε γειτονιές/ διακριτούς χώρους.

Διακριτοί χώροι φιλοξενίας / γειτονιές για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως ασυνόδευτα ανήλικα/ μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και χώρος φιλοξενίας γενικού πληθυσμού, νέων αφίξεων και χώρος καραντίνας.

Στην ΚΕΔ Σάμου έχουν δημιουργηθεί : 

 • Χώροι εστιατορίων με πρόσθετη χρήση ως  χώροι κοινόχρηστων δραστηριοτήτων και χώροι διανομής μη εδώδιμων αγαθών
 • Χώροι άθλησης
 • Χώροι αναψυχής – παιδικές χαρές
 • Κοινόχρηστα πλυντήρια
 • Κοινόχρηστες κουζίνες
 • Κυλικεία για κάλυψη αναγκών
 • Πολλαπλοί χώροι διοίκησης και στέγασης υπηρεσιών όπως ιατρεία, σχολικές αίθουσες και γραφείο ψυχοκοινωνικών και νομικών υπηρεσιών.
 • Χώροι πρασίνου καλύπτουν το 25% των συνολικών χώρων της δομής, ενώ όλοι οι εσωτερικοί χώροι είναι κλιματιζόμενοι (διαμονής και διοίκησης)
 • Σύστημα ανακύκλωσης των αρδεύσιμων υδάτων που προκύπτουν από την τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων, είτε προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τις τουαλέτες, είτε για την άρδευση της δομής και των περιβαλλόντων  αναδασωτέων εκτάσεων
 • Επαρκές σύστημα πυρόσβεσης

Στην ΚΕΔ Σάμου λειτουργεί στην Περιοχή Α’ Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης ενώ στις λοιπές Περιοχές λειτουργούν Δομές Φιλοξενίας Γενικού Πληθυσμού, Μονογονεϊκών Οικογενειών, Ασυνόδευτων Ανηλίκων καθώς και ΠΡΟΚΕΚΑ (ΕΛ.ΑΣ.).

Οι χώροι διαμονής αναπτύσσονται σε 14.250 τ.μ. και διαιρούνται σε διακριτές ζώνες, ενώ αποτελούνται από 240 οικίσκους των 25 τ.μ. έκαστος με χωρητικότητα 4 άτομα ανά οικίσκο, 7 ισόγεια κτίρια διαμονής των 500 τ.μ. με χωρητικότητα 120 άτομα ανά κτήριο και 2 των 400 τ.μ. έκαστο με χωρητικότητα 120 άτομα ανά κτήριο. Η τοποθέτηση των αιτούντων άσυλο θα γίνεται βάσει εθνοτικών και κοινωνικών κριτηρίων (οικογένειες, άτομα με κινητικές αναπηρίες, σοβαρά προβλήματα υγείας, έγκυες),

Στη δομή στη Σάμο επιπλέον, περιλαμβάνονται: 

 • Χώρος Διαμονής ΠΡΟΚΕΚΑ (8 ισόγεια κτίρια διαμονής των 500 τ.μ. έκαστο, συνολικής δυναμικότητας 960 ατόμων),
 • Χώρος καραντίνας covid-19 (37 οικίσκοι των 25 τ.μ. έκαστος),
 • Υγειονομικοί χώροι (4 οικίσκοι και 3 ισόγεια κτίρια συνολικής επιφάνειας 760 τ.μ.),
 • Χώροι διοίκησης (39 οικίσκοι και 18 ισόγεια κτίρια, συνολικής επιφάνειας 3.600 τ.μ.),
 • Χώροι δημιουργικής απασχόλησης (17 οικίσκοι, συνολικής επιφάνειας 850 τ.μ.),
 • Αίθουσα υπολογιστών (1 οικίσκος 50 τ.μ.),
 • Εστιατόρια (8 ισόγεια κτίρια, συνολικής επιφάνειας 2.600 τ.μ.)
 • Χώροι Διανομής Φαγητού (4 οικίσκοι των 25 τ.μ. έκαστος),
 • Χώροι διανομής NFIs (6 οικίσκοι των 25 τ.μ. έκαστος),
 • Χώροι καταστημάτων (16 οικίσκοι των 25 τ.μ. έκαστος), των οποίων η άδεια χρήσης θα δίδεται είτε από τον οικείο Δήμο είτε από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
 • Χώροι πλυντηρίων [οκτώ (8) οικίσκοι στους χώρους φιλοξενίας της ΚΕΔ και δύο (2) οικίσκοι πλυντηρίων στην Περιοχή Α’ – ΚΥΤ]
 • Χώροι πολιτισμικών δραστηριοτήτων/ χώρος λατρείας 
 • Χώροι εκδηλώσεων (2 ισόγεια κτίρια, συνολικής επιφάνειας 250 τ.μ.)
 • 3 παιδικές χαρές,
 • 7 γήπεδα,
 • Χώροι στάθμευσης.

Όλα τα κτίρια είναι είτε μεταλλικές κατασκευές, είτε προκατασκευασμένα containers με πλήρη ξενοδοχειακό και γραφειακό εξοπλισμό.

Για την επικοινωνία περιμετρικά αλλά και εντός της δομής μεταξύ των ενοτήτων έχει κατασκευαστεί ασφαλτοστρωμένος δρόμος.

Στη δομή έχουν επίσης προβλεφθεί όλες οι απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της, όπως:

 • Σύστημα πυρασφάλειας με μόνιμο υδροδοτικό συγκρότημα, sprinklers, σύστημα πυρασφάλειας
 • Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη για την εξασφάλιση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας της δομής
 • Σύστημα επεξεργασίας ποσίμου νερού
 • Εξοικονόμηση ενέργειας με σύστημα παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) με αντλίες θερμότητας τύπου VRV
 • Κλιματισμός, θέρμανση-ψύξη με αντλίες θερμότητας τύπου VRV & διαιρούμενου τύπου
 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω WiFi σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
 • Διαχείριση και παρακολούθηση λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μέσω συστήματος αυτοματισμού BMS (Building Management System)
 • Χρήση φωτιστικών Led σε εσωτερικό και εξωτερικό φωτισμό
 • Βιολογική επεξεργασία λυμάτων τριτοβάθμιου επιπέδου
 • Εξοικονόμηση νερού με επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου προϊόντος της βιολογικής επεξεργασίας (grey water) σε καζανάκια και άρδευση

Εντός της Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής Σάμου έχουν υλοποιηθεί γραφειακές υποδομές για περίπου 400 θέσεις εργασίας, που καλύπτουν τις ανάγκες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, της Ελληνικής Αστυνομίας και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber