Search
Close this search box.

Κοινή Δήλωση των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Συνόδου των Med5 η οποία έλαβε χώρα στη Πάφο

Στην Πάφο της Κύπρου διεξήχθη η 4η συνάντηση των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της ομάδας των Med5 (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα)

Στόχος της συνάντησης, ο βέλτιστος συντονισμός των θέσεων της ομάδας των πέντε κρατών – μελών της ΕΕ,  για το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Αναλυτικά η Κοινή Δήλωση των Υπουργών της MED 5:

Εμείς, οι Υπουργοί Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου της Κύπρου, της Ελλάδας, της Μάλτας και της Ισπανίας, με την ευκαιρία της τέταρτης υπουργικής συνάντησης στην Πάφο στις 7-8 Οκτωβρίου 2022, καταλήξαμε στα ακόλουθα στοιχεία σε σχέση με την εσωτερική και την εξωτερική διάσταση της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, ως μέρος μιας ολιστικής προσέγγισης για μια αποτελεσματική διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης:

 1. Εκφράζουμε την εκτίμησή μας για τον κοινό χάρτη πορείας των εκ περιτροπής προεδριών του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επίτευξη συνολικής και ισορροπημένης συμφωνίας για το Σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και επιβεβαιώνουμε την ετοιμότητά μας να ενισχύσουμε τη συνεργασία για την προώθηση των κοινών αξιών και αρχών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής των ευθυνών.

2. Επαναλαμβάνουμε την αμέριστη δέσμευσή μας να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το κεκτημένο της ΕΕ, ιδίως σε σχέση με τις ευθύνες μας όσον αφορά τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης.

3. Απευθυνόμαστε στην Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναγνωρίσουν επιτέλους τα αυξημένα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στα κράτη μέλη πρώτης γραμμής και τα πρόσθετα καθήκοντα που προκύπτουν στον τομέα της διαχείρισης της μετανάστευσης, της υποδοχής, του ασύλου και της ένταξης, εισάγοντας γρήγορα και αποτελεσματικά μέτρα δίκαιου καταμερισμός των βαρών για ολόκληρη την ΕΕ, διασφαλίζοντας έτσι μια σωστή ισορροπία μεταξύ αλληλεγγύης και δίκαιης κατανομής ευθυνών

4. Αναμένουμε από την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη να λάβουν δεόντως υπόψη τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από τις γεωγραφικές συνθήκες και τις γεωπολιτικές εξελίξεις σε σχέση με τα κράτη μέλη πρώτης γραμμής, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων των θαλάσσιων συνόρων, των αποβιβάσεων και των επιχειρήσεων SAR. Από αυτή την άποψη, είναι σημαντικό να προβλεφθεί ένας αποτελεσματικός προβλέψιμος και υποχρεωτικός μηχανισμός αλληλεγγύης που να αντικατοπτρίζει τις επιτόπιες ανάγκες. Απαιτούνται διαβεβαιώσεις ότι οι ανάγκες που εντοπίστηκαν θα καλυφθούν μέσω των εισφορών αλληλεγγύης. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη διαχείριση των συνόρων, μέσω της ενισχυμένης επιτήρησης στην προέλευση και την πρόληψη των παράτυπων διελεύσεων.

5. Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη διαχείριση των συνόρων στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, μέσω ενισχυμένης προσυνοριακής επιτήρησης κατά μήκος όλων των μεταναστευτικών οδών και πρόληψης παράτυπων διελεύσεων, συμπεριλαμβανομένης της Πράσινης Γραμμής στην περίπτωση της Κύπρου, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί επαρκώς , λόγω των ειδικών συνθηκών που ισχύουν, παρά το γεγονός ότι η «Πράσινη Γραμμή» δεν αποτελεί εξωτερικό σύνορο της Ε.Ε.

6. Ενόψει της συνεχιζόμενης επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας, αλλά και της συνολικής αστάθειας στην ευρύτερη γειτονιά, τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται από υβριδικές απειλές και τακτικές εργαλειοποίησης από ορισμένες γειτονικές χώρες.

7. Η ΕΕ πρέπει να παραμείνει συνεπής προς όλους τους εταίρους μας, επενδύοντας στην ανάπτυξη ουσιαστικών και μακροπρόθεσμων σχέσεων, ιδίως με βασικές χώρες προέλευσης και διέλευσης, προκειμένου να συνεργαστεί μαζί τους για την πρόληψη των παράτυπων μεταναστευτικών ροών και να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές επιστροφές αυτών των υπηκόων που δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις παραμονής στα κράτη μέλη. Υπενθυμίζουμε τη σημασία της αντιμετώπισης όλων των μεταναστευτικών οδών, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων νέων διαδρομών από τη Μέση Ανατολή, σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση.

8. Υπάρχει επίσης επείγουσα ανάγκη αξιολόγησης των πραγματικών συνθηκών στις χώρες καταγωγής και διέλευσης που θεωρούνται επί του παρόντος μη ασφαλείς και από τις οποίες προέρχονται μεγάλες μεταναστευτικές ροές προς την ΕΕ. Με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι διαθέσιμοι πόροι διοχετεύονται σε όσους χρειάζονται πραγματικά προστασία.

9. Ενθαρρύνουμε όλους τους παράγοντες να συμμετάσχουν σε έναν ειλικρινή διάλογο με στόχο τη δημιουργία ενός πραγματικά κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και μετανάστευσης, βασισμένο στην πραγματική και απαιτούμενη ισορροπία μεταξύ αλληλεγγύης και δίκαιης κατανομής ευθυνών, όπως κατοχυρώνεται στην ιδρυτική Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχοντας επιβεβαιώσει την πολιτική βούληση να εργαστούμε για μια συμφωνία για το Σύμφωνο πριν από το τέλος της τρέχουσας νομοθετικής περιόδου, όπως συμφωνήθηκε στον κοινό οδικό χάρτη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις θα σέβεται μια ισορροπημένη προσέγγιση. Χαιρετίζουμε τη συζήτηση που ξεκίνησε η Προεδρία σχετικά με τη δίκαιη κατανομή και την ευέλικτη ευθύνη και ζητούμε απτή πρόοδο από αυτή την άποψη.

10. Υπό αυτή την προοπτική, οι χώρες MED5 προσβλέπουν στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εσωτερικών Υποθέσεων στις 14 Οκτωβρίου, επίσης όσον αφορά την αξιολόγηση των τρεχουσών εξελίξεων και προκλήσεων στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber