Λειτουργία Περιφερειακών Υπηρεσιών Ασύλου έως και την 7.3.2021

Η Υπηρεσία Ασύλου ενημερώνει το κοινό ότι κατ’ εφαρμογή των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και αποτροπής της διασποράς covid-19, oι Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου εξυπηρετούν το κοινό μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματισμένων συνεντεύξεων και καταγραφών.

Ειδικώς ως προς τις Υπηρεσίες Ασύλου, λειτουργούν εντός Περιφερειών ή Δήμων που εντάσσονται στο επίπεδο «πολύ αυξημένου κινδύνου» [σύμφωνα με την Δ1α/Γ.Π.οικ. 12639 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 793/27-2-2021)] θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά και μόνο επείγουσες καταγραφές και καταθέσεις προσφυγών, ενώ δεν θα διενεργούνται συνεντεύξεις επί αιτημάτων διεθνούς προστασίας έως και την 7.3.2021

Οι Υπηρεσίες αυτές είναι τα ΠΓΑ Αττικής, Αλίμου, Πειραιά, Δυτικής Ελλάδας, καθώς και τα Αυτοτελή Κλιμάκια Αμυγδαλέζας, Εξετασης Αιτήσεων Ποινικών Κρατουμένων, Εξέτασης Αιτήσεων Υπηκόοων Πακιστάν, Ταχείας Εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας (Fast-Track)

Υπενθυμίζουμε την υποχρέωση χρήσης μάσκας από το κοινό και το προσωπικό εντός και εκτός των κτιρίων της Υπηρεσίας.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber