Search
Close this search box.

Επιτροπή Παρακολούθησης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας

Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης:

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου.

Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής. Η Επιτροπή Παρακολούθησης των εθνικών προγραμμάτων 2014-2020 αποτελείται από τους Γενικούς ή Ειδικούς Γραμματείς των τομέων πολιτικής, στους οποίους παρεμβαίνουν τα εθνικά προγράμματα και αρμόδιων Υπουργείων, τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και Άλλων Πόρων, τον Προϊστάμενο της Υπεύθυνης Αρχής και της Εντεταλμένης Αρχής, εκπροσώπους αρμόδιων δημόσιων αρχών ή φορέων, εκπροσώπους της ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ, οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και αντιπροσωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίοι μπορούν να εισηγούνται θέματα για την ημερήσια διάταξη. Στην επιτροπή παρακολούθησης συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι της αρχής ελέγχου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΜΟΔ ΑΕ με συμβουλευτική ιδιότητα. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής δύναται να προσκληθούν εμπειρογνώμονες σε συναφή θέματα με τις παρεμβάσεις των εθνικών προγραμμάτων.

Αρμοδιότητα Επιτροπής Παρακολούθησης:

Η Επιτροπή Παρακολούθηση των εθνικών προγραμμάτων έχει ως έργο τη στήριξη της εφαρμογής τους, την παρακολούθηση της προόδου και την επίτευξη των στόχων τους καθώς και το συντονισμό των Ταμείων και των συνεργείων και συμπληρωματικότητάς τους και με άλλα εθνικά ή ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα, για την επίτευξη των ειδικών και κοινών στόχων αυτών και των ειδικών κανονισμών. Στο πλαίσιο αυτό:

 1. παρακολουθεί τα αποτελέσματα της εφαρμογής των εθνικών προγραμμάτων, την πρόοδο επίτευξης των στόχων τους και τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση των αναγκών και προτεραιοτήτων της χώρας στους τομείς που παρεμβαίνουν,
 2. παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των εφαρμοζόμενων πολιτικών και των συμπερασμάτων του πολιτικού διαλόγου μεταξύ του κράτους μέλους και της Επιτροπής και διαμορφώνει προτάσεις για το συντονισμό τους και την ευρεία εφαρμογή τους,
 3. παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών για τη διασφάλιση του συντονισμού και της συμπληρωματικότητας των δράσεων των εθνικών προγραμμάτων με τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία καθώς και με άλλα χρηματοδοτικά μέσα και πρωτοβουλίες της Ένωσης,
 4. παρακολουθεί τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων σχετικά με την εφαρμογή των δράσεων και την πρόοδο επίτευξης των στόχων των εθνικών προγραμμάτων, που προβλέπονται στο άρθρο 57 του Κανονισμού (ΕΕ) 518/2014, διατυπώνει τη γνώμη της πριν την υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης στην Επιτροπή και διαμορφώνει προτάσεις σχετικά με την αξιοποίησή τους.
 5. διατυπώνει τη γνώμη της για τις ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής των εθνικών προγραμμάτων που καταρτίζει η υπεύθυνη αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Κανονισμού (ΕΕ) 514/2014, πριν αυτές υποβληθούν στην Επιτροπή.
 6. θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας κατόπιν εισήγησης της Υπεύθυνης Αρχής.
Αποφάσεις Συγκρότησης:
 1. ΥΑ 100746-29/09/2016 (Β’ 3266) Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014 – 2020 
 2. ΥΑ 1696/07.06.2021 (Β’/2662/22.06.2021)  της επιτροπής παρακολούθησης του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014 – 2020.
 3. ΥΑ 2180/20.06.2022 (ΦΕΚ Β’ 3257/24.06.2022) Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑ.Μ.Ε.Υ.).
Συμπεράσματα
 1. Συμπεράσματα της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης των Εθνικών Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφαλείας 2014 – 2020, 28 Μαρτίου 2017 (ΑΔΑ: 6ΝΟΙ465ΧΙ8-ΙΑΜ). Φάκελος [Πρόσκληση, Ημερήσια Διάταξη, ΕΚΛ]
 2. Συμπεράσματα της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης των Εθνικών Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφαλείας 2014 – 2020, 21 Ιουλίου 2021 (ΑΔΑ: 6Β4Τ46ΜΔΨΟ-ΜΘΑ) Φάκελος [Πρόσκληση, Ημερήσια Διάταξη, 1η Τροποποίηση ΕΚΛ]
 3. Συμπεράσματα της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης των Εθνικών Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, 14 Σεπτεμβρίου 2022 (ΑΔΑ: 6Υ0Π46ΜΔΨΟ-ΓΒ3) και σχετικός Φάκελος με Πρόσκληση & Ημερήσια Διάταξη
Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber