Προσκλήσεις/Συμφωνίες Επιδότησης Τεχνικής Βοήθειας

Προσκλήσεις και Συμφωνίες Επιδότησης Τεχνικής Βοήθειας

Δικαιούχοι: Δικηγορική εταιρία «ΜΙΧΑΗΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» Προϋπολογισμός: 60.000,00€

Εθνικό Πρόγραμμα: TAME / TEA Περίοδος Υποβολής: 15/04/2020 - 27/04/2020
Δικαιούχοι: Φλώριος ΓΛΕΖΟΣ Προϋπολογισμός: 12.400,00€ 

Εθνικό Πρόγραμμα: TAME / TEA Περίοδος Υποβολής: 27/12/2019 - 07/01/2020
Δικαιούχοι: 1.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ –Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.,
2. ΑΠΟΨΗ- Υπηρεσίες Πληροφορικής Συμβουλευτικής & Εκπαίδευσης Α.Ε.
3. European profiles Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 60000€ 

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 27/12/2019 - 01/01/2020
Δικαιούχοι: REMACO Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ KΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ETAM A.E
European profiles Α.Ε
Προϋπολογισμός: 60.000,00€

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ/ΤΕΑ
Περίοδος Υποβολής: 21/11/2019 - 02/12/2019 Δικαιούχοι: 1. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & Συνεργάτες Α.Ε.
2. REMACO ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
3. ΓΑΙΑΚΟΜ Α.Ε
Προϋπολογισμός: 30.000,00€

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ/ΤΕΑ
Περίοδος Υποβολής: 10/10/2019 - 20/10/2019 Δικαιούχοι: ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & Συνεργάτες Α.Ε. - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Προϋπολογισμός: 11.160,00€

Εθνικό Πρόγραμμα: TAME / TEA Περίοδος Υποβολής: 23/11/2018 - 05/12/2018
Δικαιούχοι: Ατομική Επιχείρηση Φλώριος Γλέζος Προϋπολογισμός: 26.000,00€

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 28/07/2018 - 09/08/2018
Δικαιούχοι: Ματθαίος ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ, ΓΑΙΑΚΟΜ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.,ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί & Μελετητές Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 74.400€

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ/ΤΕΑ
Περίοδος Υποβολής: 24/11/2017 - Εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης
Δικαιούχοι: Μονάδα Οργάνωσης και Διαχείρισης Α.Ε. Προϋπολογισμός: 1.044.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 018 

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ/ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: 13/06/2017 - Εξάντληση διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης Δικαιούχοι: Ειδική Υπηρεσία ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. / Μονάδα Γ΄
Προϋπολογισμός: 290.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 012 

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ/ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: 13/06/2017 - Εξάντληση διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης

Δικαιούχοι: Ειδική Υπηρεσία ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. / Μονάδα Γ΄ Προϋπολογισμός: 835.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 011 

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ/ΤΕΑ

Περίοδος Υποβολής: 09/03/2017 - 15/03/2017 Δικαιούχοι: ΕΥ ΣΥ ΔΤΑΜΕΤΕΑΑΠ Προϋπολογισμός: 400.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 007

Τεχνική Βοήθεια

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ
Περίοδος Υποβολής: 01/08/2016 - 31/10/2022
Δικαιούχοι: ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ Προϋπολογισμός: 200.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 001

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber