Ματαίωση της υπ.αρ.18782/10-11-16 πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια κορδονιών λαιμού και πλαστικών θηκών, μέσω απευθείας ανάθεσης, στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber