Μείωση 49% στις αφίξεις για τον Φεβρουάριο σε σχέση με τον Ιανουάριο 2023  

Μειωμένες κατά 49% παρουσιάζονται οι ροές στις αφίξεις κατά τον Φεβρουάριο του 2023 σε σχέση με τον Ιανουάριο του ίδιου έτους, φτάνοντας τις 841.  

Ειδικότερα, ως προς την κατανομή τους, εμφανίζεται μείωση 53% στο Φυλάκιο και 49% συνολικά στα νησιά.   

Οι επιστροφές 

Στο ίδιο διάστημα, πραγματοποιήθηκαν 448 επιστροφές πολιτών τρίτων χωρών στις χώρες προέλευσής τους. Αναλυτικότερα, 168 αναγκαστικές, 49 οικειοθελείς, 226 μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης καθώς και πέντε Ασυνόδευτων Ανηλίκων, σχηματίζοντας έτσι τον λόγο αποχωρήσεων έναντι αφίξεων 53:100. 

Οι μεταφορές στην ενδοχώρα 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 699 μεταφορές από τα νησιά στην ενδοχώρα, εμφανίζοντας ποσοστό αύξησης της τάξεως του 104%, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022. 

Ο αριθμός των νόμιμα διαμενόντων στην Ελλάδα  

Συνολικά λοιπόν τον Φεβρουάριο του 2023 διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα 748.709 μετανάστες. Εξ αυτών το 30% είναι Πολίτες ΕΕ και Ομογενείς, το 62% είναι πολίτες Τρίτων χωρών με ισχυρή άδεια διαμονής και το 8% είναι δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας με ενεργές ΑΔΕΤ.  

Οι ροές από Ουκρανία 

Τέλος, αναφορικά με τις μεταναστευτικές ροές από την Ουκρανία λόγω της Ρωσικής εισβολής, συνολικά, μέχρι 28/2/2023 έχουν υποβληθεί 23.661 ηλεκτρονικές αιτήσεις και έχουν εκδοθεί 22.279 Άδειες Προσωρινής Προστασίας. 

Αναλυτικά στοιχεία 

Διαμένοντες  

Συνολικά, οι διαμένοντες στην Επικράτεια για τον Φεβρουάριο 2023 ανέρχονται στις 13.798, από 29.071 τον Φεβρουάριο του 2022 και 14.766 τον Ιανουάριο του 2023. Από αυτούς στα νησιά διέμεναν 4.438 άτομα παρουσιάζοντας μείωση 8% σε σχέση με τον Ιανουάριο ενώ στην ενδοχώρα διέμεναν 9.622 αιτούντες άσυλο, αριθμός μειωμένος κατά 5% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2023.  

Εξετάζοντας την κατανομή των διαμενόντων για τον Φεβρουάριο του 2023 σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2022, παρατηρείται μείωση 35% στις Δομές, αύξηση 54% στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων, μείωση 75% στο Φυλάκιο και αύξηση 416% στα Κ.Υ.Τ. της ενδοχώρας στα οποία υπολογίζονται πλέον και τα Κ.Υ.Τ. Διαβατών και Μαλακάσας. Σε σχέση με τον Ιανουάριο, καταγράφεται μείωση 10% στις Δομές και οριακή αύξηση 0,06% σε Κ.Υ.Τ./Κ.Ε.Δ.  

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι σε όλη την επικράτεια οι διαμένοντες στις Δομές και στα Κ.Υ.Τ./Κ.Ε.Δ. αποτελούν κατά μέσο όρο το 0,13% του πληθυσμού βάσει της απογραφής του 2021 και παράλληλα, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας είναι κάτω από το 0,15% με εξαίρεση τις Περιφέρειες του Βόρειου Αιγαίου (1,58%), της Ηπείρου (0,48%), του Νοτίου Αιγαίου (0,34%) και της Στερεάς Ελλάδας (0,30%).  

Αιτήματα Ασύλου  

Μείωση παρουσιάζεται και στα αιτήματα ασύλου, τα οποία φτάνουν τα 2.912 για τον Φεβρουάριο με το 82% αυτών να αφορά σε αρχικά αιτήματα. Η μείωση αγγίζει συνολικά το 30,5% σε σχέση με τον Ιανουάριο και εντοπίζεται τόσο στα αρχικά αιτήματα (-31%) όσο και στα μεταγενέστερα (-29%). 

Την ίδια στιγμή, μόνο για τον Φεβρουάριο 2023, κατατέθηκαν 148 αιτήματα ασύλου από Ασυνόδευτους Ανήλικους τα οποία είναι μειωμένα κατά 42% συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2023. 

Το πρώτο δίμηνο του 2023 η πλειοψηφία των αιτούντων Άσυλο προέρχονται από το Αφγανιστάν (13,8%), Πακιστάν (13,0%), Παλαιστίνη (10,1%), Συρία (7,3%) και Αίγυπτο 6,0%. Από τα συνολικά 7.103 αιτήματα ασύλου που κατατέθηκαν το 1ο δίμηνο του 2023 το 76% αφορά άνδρες και το 24% γυναίκες. Το 22% αφορά ανήλικους (το 11,8% είναι κάτω των 13 ετών), το 60% προέρχεται από την ηλικιακή ομάδα 18-34 έτη και το 18% από την ηλικιακή ομάδα 35-64 έτη.  

Καταληκτικές Πράξεις σε α’ και β’ Βαθμού και Εκκρεμότητες 

Ως προς το είδος της απόφασης, οι αιτούντες Άσυλο που έχουν λάβει το 1ο δίμηνο του 2023 θετική απόφαση σε α’ και β’ βαθμό ανέρχονται συνολικά σε 2.249 (Παλαιστίνη (31,6%), Αφγανιστάν (15,2%),  Ιράκ (14,2%), Συρία (7,4%) και Σομαλία (5,5%)). Το ποσοστό ανδρών-γυναικών ανέρχεται σε 70% και 30% αντίστοιχα. Επίσης το 29% αφορά ανήλικους, το 59% προέρχεται από την ηλικιακή ομάδα 18-34 έτη και το 12% από την ηλικιακή ομάδα 35-64 έτη.  

Ειδικότερα, το 1ο δίμηνο του 2022, συνολικά  114  Ασυνόδευτοι Ανήλικοι  έχουν  λάβει θετική απόφαση σε α’ βαθμό οι οποίοι προέρχονται από Αφγανιστάν (43%), Σομαλία (34%), Συρία (6%).  

Τον Φεβρουάριο του 2023 οι 3.572 καταληκτικές πράξεις α’΄ βαθμού αναλύονται σε 25% θετικές αποφάσεις, 41% αρνητικές και 34% πράξεις διακοπής, παραιτήσεις και αρχειοθετήσεις υποθέσεων. Όσον αφορά στις β’ βαθμού, από τις 1.881 οι 6,5% αφορούν σε θετικές αποφάσεις, το 91,0% αρνητικές και το 2,5% σε διακοπές, παραιτήσεις και αρχειοθετήσεις.  

Ως προς τις εκκρεμότητες, παρουσιάζεται συνολική μείωση κατά 40% τον Φεβρουάριο του 2023 σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2022 (μείωση 98% στις Προ-καταγραφές, 39% στις αποφάσεις α’ βαθμού και 8% στις Αποφάσεις β’ βαθμού). Στη Σύγκριση του Φεβρουαρίου του 2023 με τον Ιανουάριο του 2023 παρατηρείται μεταβολή  στις συνολικές εκκρεμότητες της τάξης του -5% και αναλυτικά οι εκκρεμότητες των Προ-καταγραφών παρουσίασαν μείωση κατά 65%, των αποφάσεων α’ βαθμού 3% και των αποφάσεων β’ Βαθμού 10%.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Μάιο του 2021 εκκρεμούσαν ως προς την επίδοση 60.357 αποφάσεις (40.818 στον α’ βαθμό και 19.539 στον β’ βαθμό) και ακολούθησε στη συνέχεια η σταδιακή μείωση τους  με αποτέλεσμα τον Φεβρουάριο  του 2023 η συνολική μείωση να ανέρχεται στο 86%.  

Προσφυγές & Εκκρεμότητες  

Συνολικά, αναφορικά με τις προσφυγές, αυτές εμφανίζονται μειωμένες κατά 8,2% για το πρώτο δίμηνο του 2023 (κατατέθηκαν 2.669 προσφυγές)  σε σχέση με τις προσφυγές που κατατέθηκαν το πρώτο δίμηνο του 2022, με κύριες χώρες προέλευσης το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και το Αφγανιστάν. Μέσος χρόνος έκδοσης αποφάσεων β’ βαθμού είναι 90 ημέρες από την ημέρα κατάθεσης και 52 ημέρες από την ημέρα εξέτασης.   

Οι εκκρεμότητες που παραμένουν μέχρι τις 28/02/2023 ανέρχονται στις 4.434, αφορούν προσφυγές που εξετάστηκαν από το Μάρτιο του 2022 ως τον Φεβρουάριο του 2023 (2.581 εκκρεμότητες) ή θα εξεταστούν μέχρι τον Ιούνιο του 2023 (1.853 εκκρεμότητες) και παρουσιάζουν μείωση 10% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2023.  

Άδειες διαμονής  

Οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2023 ανέρχονται συνολικά σε 463.177, παρουσιάζοντας μείωση κατά 32% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2022 και κατά 0,46% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2023.  

Οι τρεις κορυφαίες χώρες προέλευσης πολιτών τρίτων χωρών με άδειες διαμονής σε ισχύ είναι η Αλβανία με ποσοστό 60,0%, η Κίνα με 5,0% και ακολουθεί η Γεωργία με ποσοστό 4,3%.  

Τον Φεβρουάριο του 2023 κατατέθηκαν συνολικά 15.807 αιτήματα (7.370 αρχικής χορήγησης και 8.437 ανανέωσης) μειωμένα κατά 19% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2023 και από την σύγκριση με τα αντίστοιχα αιτήματα που κατατέθηκαν τον Φεβρουάριο του 2022 εμφανίζονται επίσης μειωμένα κατά 29%.  

Ακόμα, εκδόθηκαν 10.232 άδειες διαμονής μειωμένες κατά 6% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2023  και επίσης μειωμένες κατά 10% συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2022.  

Ισχυρές Άδειες Επενδυτή  

Οι συνολικές άδειες διαμονής μόνιμου επενδυτή (αρχικές και ανανεώσεις) που ισχύουν τον Φεβρουάριο του 2023 ανέρχονται σε 11.884. Οι 10.105 (ποσοστό 85%) αφορούν αρχικές χορηγήσεις και οι 1.779 (ποσοστό 15%) αφορούν ανανεώσεις.   

Η κύρια χώρα προέλευσης των επενδυτών στη χώρα μας είναι οι υπήκοοι Κίνας, σε ποσοστό 62,5% και ακολουθούν κατά πολύ μικρότερα μεγέθη οι υπήκοοι Τουρκίας (6,6%) και Λιβάνου (4,6%).  

Αξίζει να σημειωθεί η σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών που καταγράφεται στην έκδοση αδειών (αρχικών και ανανεώσεων) τους πρώτους 2 μήνες του 2023, καθώς αγγίζει το 101% σε σχέση με τις άδειες που εκδόθηκαν το πρώτο δίμηνο του 2022.  

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber