Μεταφράσεις της Διαδικασίας Διεθνούς Προστασίας

Η σύνοψη της διαδικασίας ασύλου είναι διαθέσιμη σε: Αλβανικά, Αγγλικά, Τούρκικα, Σορανί, Αραβικά, Γαλλικά, Μπεγκάλι, Φαρσί, Τιγκρίνια,  Αμαρικά και Κινέζικα.

Asylum Procedure

Διαδικασία Ασύλου
Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber