Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD)

Οργανισμός Διακυβερνητικών Διαβουλεύσεων για τη Μετανάστευση, το Άσυλο και τους Πρόσφυγες (IGC)

Διεθνές Κέντρο για την ανάπτυξη της Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD)

Πρόγραμμα EUROMED-MIGRATION

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber