Search
Close this search box.

Διοίκηση & Επικοινωνία

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης με βάση τον Οργανισμό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (άρθρο 23 – ΠΔ 106/2020) συντονίζεται από τη Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και έχει ως επιχειρησιακό στόχο τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση της εφαρμογής και την υλοποίηση της ενταξιακής πολιτικής και της εκάστοτε εθνικής στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη των νομίμως διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών, καθώς και των αντίστοιχων τομεακών πολιτικών και προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης, σε συνεργασία με Υπουργεία, φορείς αυτοδιοίκησης, διεθνείς οργανισμούς και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, που αναπτύσσουν δράσεις στον τομέα της κοινωνικής ένταξης.

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης είναι ο  Αθανάσιος Βιτσεντζάτος.

Τα Τμήματα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης

Τμήμα Σχεδιασμού Πολιτικών και Προγραμμάτων Ένταξης

To Τμήμα Σχεδιασμού Πολιτικών και Προγραμμάτων Ένταξης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 • την υποβολή εισηγήσεων για νομοθετικές ρυθμίσεις ή κανονιστικές πράξεις, που σχετίζονται με την εθνική στρατηγική κοινωνικής ένταξης,
 • τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων και τεχνικών δελτίων, καθώς και την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων όπου απαιτούνται, για τη συμμετοχή, παρακολούθηση και υλοποίηση, ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων με φυσικό αντικείμενο την κοινωνική ένταξη,
 • τον συντονισμό και την παρακολούθηση των δράσεων κοινωνικής ένταξης που υλοποιούν οι φορείς αυτοδιοίκησης, καθώς και την παροχή κατευθύνσεων,
 • την προετοιμασία της εκπροσώπησης σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα κοινωνικής ένταξης πολιτών τρίτων χωρών,
 • την ανάπτυξη διμερών σχέσεων με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών, με στόχο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων στον τομέα της ένταξης,
 • τη συμμετοχή στην κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης, φυσικού αντικειμένου κοινωνικής ένταξης, που υλοποιούνται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης ή άλλους φορείς,
 • τη σύνταξη εθνικού προγράμματος κοινωνικής ένταξης για την υλοποίηση των πολυετών χρηματοδοτικών πλαισίων
 • την υποβολή εισηγήσεων για τη διαμόρφωση πολιτικών και προγραμμάτων ένταξης πολιτών τρίτων χωρών κατόπιν ανίχνευσης των αναγκών τους

Προϊσταμένη: Ελένη Σιώπη

E-mail: dpt.sippp@migration.gov.gr

Τμήμα Διαπολιτισμικότητας

Το Τμήμα Διαπολιτισμικότητας έχει τις ακολουθες αρμοδιότητες: 

 • τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού σε θέματα μετανάστευσης, ένταξης, καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και αποδοχής της διαφορετικότητας,
 • τον σχεδιασμό και την προώθηση δράσεων για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και διαπολιτισμική εκπαίδευση των υπαλλήλων των δημόσιων φορέων και των φορέων της αυτοδιοίκησης για θέματα μετανάστευσης και ένταξης,
 • τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με τη διαπολιτισμική μεσολάβηση, σε δημόσιες ή άλλες υπηρεσίες, καθώς και σε σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων,
 • τον καθορισμό προδιαγραφών και διαδικασιών πιστοποίησης και κατάρτισης διαπολιτισμικών διαμεσολαβητών,
 • τον καθορισμό των διαδικασιών και προδιαγραφών δημιουργίας και λειτουργίας εθνικού Μητρώου πιστοποιημένων διαπολιτισμικών μεσολαβητών,
 • τον σχεδιασμό, την προώθηση και την παρακολούθηση προγραμμάτων και δράσεων μη τυπικής εκπαίδευσης, όπως μαθήματα ελληνικών,
 • τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση δράσεων διαθρησκευτικού διαλόγου,
 • τη συνεργασία με Υπουργεία, φορείς αυτοδιοίκησης, διεθνείς οργανισμούς και την κοινωνία των πολιτών, για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας δομών ένταξης, όπως τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (KEM).

Προϊσταμένη: Φανή Κεραμιδά

E-mail: dpt.ic@migration.gov.gr

Τμήμα Κοινωνικό-Οικονομικής Ένταξης

To Tμήμα Κοινωνικό-Οικονομικής Ένταξης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 • τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που αφορούν i) στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και την επαγγελματική κατάρτιση των νομίμως διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών, ii) στη χαρτογράφηση του εκπαιδευτικού υπόβαθρου, της εργασιακής εμπειρίας και του επαγγελματικού προφίλ των νομίμως διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών με βάση ευρωπαϊκά ή διεθνή εργαλεία καταγραφής δεξιοτήτων, iii) στην υγεία των νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών και την πλήρη πρόσβαση τους στο σύστημα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης και iv) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των νομίμως διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών, όπως αυτά αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία,
 • την καταγραφή των υφιστάμενων μεταναστευτικών κοινοτήτων και συλλόγων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου, καθώς και τον καθορισμό των διαδικασιών και προδιαγραφών δημιουργίας και λειτουργίας αντίστοιχου εθνικού Μητρώου,
 • την ενημέρωση και την πραγματοποίηση διαλόγου με συλλόγους και κοινότητες μεταναστών για την προώθηση δράσεων και μέτρων για τη συμμετοχή τους στα κοινά και σε συλλογικές δράσεις,
 • τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινότητες και συλλόγους μεταναστών για την υπο- στήριξη και τον συντονισμό των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (Σ.Ε.Μ.Π.),
 • τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ένταξης για την προετοιμασία των νομίμως διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς
 • τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση δεικτών για την κοινωνική ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών και την αξιολόγηση των σχετικών πολιτικών κοινωνικής ένταξης, μέσω της επεξεργασίας δεδομένων μεταναστευτικής πολιτικής.

Προϊσταμένη: Ιωάννα Γλύκου 

Email: dpt.sei@migration.gov.gr

Τμήμα Υποστήριξης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας

To Τμήμα Υποστήριξης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 • τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση δράσεων πρώιμης ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας κατά τη διάρκεια παραμονής τους στα στεγαστικά προγράμματα του συστήματος υποδοχής,
 • την υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν σε θέματα διαμονής δικαιούχων διεθνούς προστασίας και τη συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση των στοιχείων και πληροφοριών,
 • τη μέριμνα για τις ευάλωτες ομάδες δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε σχέση με ζητήματα διαμονής του και τον σχεδιασμό στοχευμένων παρεμβάσεων ένταξης,
 • τον σχεδιασμό δράσεων μη τυπικής εκπαίδευσης ανηλίκων δικαιούχων διεθνούς προστασίας,
 • την εισήγηση για τη δημιουργία, την υλοποίηση και την παρακολούθηση ενός μηχανισμού κατανομής προσφυγικού πληθυσμού στην ελληνική επικράτεια, με αντίστοιχο σύστημα ηλεκτρονικής χαρτογράφησης του, σε συνεργασία με τις λοιπές οργανικές μονάδες του Υπουργείου,
 • τη διάχυση των αποτελεσμάτων των δράσεων αρμοδιότητάς του &
 • την ενημέρωση για ζητήματα που αφορούν στη διαμονή των δικαιούχων διεθνούς προστασίας καθώς επίσης και την παραπομπή των αιτημάτων αυτών.

Προϊσταμένη:  Ειρήνη Ντζόιδου

Email: dpt.ipbs@migration.gov.gr

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber