Search
Close this search box.

Το έργο «Multaka- Διαπολιτισμικές Περιηγήσεις στην Αθήνα», αποτελεί ένα πιλοτικό έργο με στόχο την προώθηση της κοινωνικής ένταξης μέσα από τη διαπολιτισμικότητα. Έχει ενταχθεί, ως διακριτό έργο, στη Δράση «Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των πολιτών τρίτων χωρών» (ΟΠΣ 5075080), η οποία χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα 2014-2020 του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (75% κοινοτικοί πόροι και 25% εθνικοί πόροι).

Το «Multaka- Διαπολιτισμικές Περιηγήσεις στην Αθήνα», σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και υλοποιείται από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων.

«Multaka» στα αραβικά σημαίνει σημείο συνάντησης. Στο πλαίσιο του έργου, σημεία συνάντησης των πολιτισμών, αποτελούν τέσσερα μουσεία/χώροι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού:

(α) Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (Λουτρό των Αέρηδων και μόνιμη έκθεση ‘Άνθρωποι και Εργαλεία. Όψεις της εργασίας στην προβιομηχανική κοινωνία’).

(β) Επιγραφικό Μουσείο,

(γ) Αρχαία Αγορά και

(δ) Κεραμεικός.

Στους χώρους αυτούς, πρόσφυγες και μετανάστες, αλλά και Έλληνες με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο, που στο πλαίσιο του έργου ονομάζονται «διαπολιτισμικοί περιηγητές», επιτελούν με βιωματικό τρόπο, «διαπολιτισμικές περιηγήσεις». Οι εν λόγω διαπολιτισμικοί περιηγητές, έχοντας λάβει ειδική επιμόρφωση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, παρουσιάζουν συγκεκριμένες διαδρομές των μουσείων/χώρων, μέσα από τη δική τους βιωματική οπτική, δίνοντας έναυσμα για την ανάπτυξη ενός διαπολιτισμικού διαλόγου με το κοινό της περιήγησης, και για τον εντοπισμό κοινών αναφορών και αξιών ανάμεσα στους πολιτισμούς.

Οι βιωματικές διαπολιτισμικές περιηγήσεις ξεκίνησαν στο τέλος Αυγούστου 2022 και θα υλοποιούνται έως τέλος Ιουνίου 2023. Διενεργούνται στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, αραβικά και φαρσί.

Αντίστοιχα έργα υλοποιούνται σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, με πρώτη το Βερολίνο, στο οποίο το Multaka ξεκίνησε το 2015 και υλοποιείται μέχρι και σήμερα.

Στο πλαίσιο του έργου  «Multaka- Διαπολιτισμικές Περιηγήσεις στην Αθήνα», θα υλοποιηθούν επίσης: Εργαστήρι συμμετοχικού βίντεο για τους διαπολιτισμικούς περιηγητές και ένα διεθνές συμπόσιο στο οποίο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου και οι προοπτικές επέκτασης του σε άλλα μουσεία της Αττικής ή γενικότερα της Ελλάδας. Επίσης, στο συνέδριο αυτό, θα ανταλλαχθούν εμπειρίες, απόψεις και ιδέες ανάμεσα σε συμμετέχοντες στα προγράμματα Multaka  που υλοποιούνται σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στο πλαίσιο των ενταξιακών του δράσεων, προγραμμάτισε σε συνεργασία με το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, τη συμμετοχή εφήβων μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Καλοκαιρινό Εργαστήρι Δημοκρατίας». Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε το 2014 από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος της Βουλής και αναδιαμορφώθηκε ειδικά για παιδιά μεταναστών/προσφύγων. Η επιλογή των συμμετεχόντων – συμμετεχουσών πραγματοποιήθηκε μέσω συνεργασίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε ως εξής:

α) Κατά το διάστημα 20 – 29 Ιουνίου 2022 υλοποιήθηκαν δύο τριήμεροι κύκλοι στους οποίους έλαβαν μέρος περίπου σαράντα (40) έφηβοι με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο, ηλικίας 15 έως 17 ετών, που φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

β) Κατά το διάστημα 26-28 Ιουνίου 2023, στον τριήμερο κύκλο δράσεων, έλαβαν μέρος είκοσι (20) έφηβοι (μαθητές και μαθήτριες) με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο, ηλικίας 15 έως 17 ετών, που φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

γ) Ιούνιος 2024. Σχεδιάζεται η συνέχιση του προγράμματος και η προσθήκη και νεότερης ηλικιακής ομάδας παιδιών.

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες επισκέφτηκαν το Θησείο, την Αρχαία Αγορά, την Πνύκα, την Πλάκα, την Παλαιά Βουλή και τη Βουλή των Ελλήνων. Μέσα από βιωματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες διένυσαν μια διαδρομή 2.500 περίπου χρόνων, ανακαλύπτοντας και μαθαίνοντας με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο την ιστορία του ελληνικού κοινοβουλευτισμού.

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης έχει ξεκινήσει από το 2021 τη συνεργασία της με το Ίδρυμα της Βουλής των Εφήβων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και σχεδιάζει την συνέχιση της συνεργασίας και το 2023.

Διαβάστε για το Εργαστήρι εδώ.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber