Search
Close this search box.

Πληροφορίες

Η Διεύθυνση Προστασίας Αιτούντων Άσυλο έχει ως στρατηγικό σκοπό την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για την υποδοχή αιτούντων διεθνή προστασία κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου, κυρίως μέσω του σχεδιασμού, της παρακολούθησης και της υλοποίησης προγραμμάτων προστασίας του εν λόγω πληθυσμού με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες εξ αυτών περιπτώσεις, όπως περιγράφονται στο Π.Δ. 141/2013 (Α’ 226), πλην των ασυνόδευτων ανηλίκων και χωρισμένων ανηλίκων.

Διαχείριση αιτημάτων στέγασης

Το Τμήμα Διαχείρισης Αιτημάτων Στέγασης της Διεύθυνσης Προστασίας Αιτούντων Άσυλο είναι αρμόδιο για τη συγκέντρωση και διαχείριση αιτημάτων στέγασης αιτούντων διεθνή προστασία που απευθύνουν σε αυτό αρμόδιες δημόσιες αρχές και κοινωνικοί φορείς.

Για την παραπομπή των αιτούντων διεθνή προστασία  σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας, λαμβάνεται υπόψη η διαθέσιμη δυναμικότητα και προτεραιοποιούνται τα αιτήματα στέγασης με βάση τον βαθμό ευαλωτότητας.

Έντυπα παραπομπής σε στέγαση

Έντυπο ατομικής παραπομπής σε στέγαση

Έντυπο ατομικής παραπομπής σε στέγαση νεαρών ενηλίκων

ESTIA ΙΙ - Στεγαστικό σκέλος

Το πρόγραμμα ESTIA II (στεγαστικό σκέλος) χρηματοδοτείται μέσω έκτακτων πόρων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξη (DG HOME EMAS/AMIF) και έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών στέγασης, και συνοδευτικών της στέγασης υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία, σύμφωνα με τις επιταγές του ενωσιακού δικαίου. Η στέγαση παρέχεται σε μισθωμένα από το πρόγραμμα διαμερίσματα και κτίρια, στον αστικό ιστό.

Το πρόγραμμα υλοποιείται, υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Προστασίας Αιτούντων Άσυλο, από την ΥΑ/ΟΗΕ για τους πρόσφυγες μέσω δημοτικών αρχών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Υπό το πρόγραμμα «ESTIA II» λειτουργούν συνολικά 25.491 θέσεις σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Εκτός από τη στέγαση, το πρόγραμμα παρέχει υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα των ωφελούμενων, όπως ψυχοκοινωνική υποστήριξη και διερμηνεία, και υπηρεσίες που λειτουργούν θετικά για την κοινωνική τους ενσωμάτωση, όπως την υποστήριξη της πρόσβασης στην εκπαίδευση, και διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών και συναλλαγών με δημόσιες υπηρεσίες.

Δείτε εδώ τους φορείς υλοποίησης του ESTIA II, τον αριθμό των θέσεων φιλοξενίας και τη γεωγραφική τους διασπορά:

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ “ESTIA II” (Στεγαστικό σκέλος)

Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ

Αριθμός θέσεων φιλοξενίας

Περιοχή δραστηριοποίησης

1

Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ)

1756

Αθήνα

2

Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ANKA)

412

Καρδίτσα

3

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λάρισας (ΔΗΚΕΛ)

420

Λάρισα

4

Αναπτυξιακή Δήμου Τρικκαίων (e-trikala)

414

Τρίκαλα

5

Αναπτυξιακή Ηρακλείου (Αν.Η.)

1037

Ηράκλειο, Χανιά, Λασίθι

6

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας (ΚΕΔΦΧ)

374

Αθήνα

7

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λεβαδέων (ΚΕΔΗΛ)

480

Βοιωτία

8

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση  Πειραιά (ΚΟΔΕΠ)

232

Πειραιάς

9

Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΑΝΕΘ)

901

Θεσσαλονίκη

10

Αναπτυξιακή Πάρνωνα

300

Αρκαδία

11

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Τήλου «Άγιος Παντελεήμων»

30

Τήλος

12

Catholic Relief Services (CRS) Greece

2550

Αθήνα, Πειραιάς,  Θεσσαλονίκη

13

PR.A.K.S.I.S. Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας

4431

Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη

14

ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

1976

Αθήνα, Πειραιάς, Βόλος, Θεσσαλονίκη, Χίος, Σάμος, Κως, Λέρος, Ρόδος

15

Αλληλεγγύη Solidarity Now

2230

Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα

16

Ηλιακτίδα Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

788

Λέσβος

17

Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτιστικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών (Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο.) “Νόστος”

4170

Αθήνα, Πειραιάς

18

INTERSOS Hellas

1683

Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα

19

ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ Σωματείο Ανθρωπιστικού και Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

647

Πιερία

20

OMNES Σύλλογος Εθελοντών Κιλκίς

660

Κιλκίς

  

25491

 

ESTIA ΙΙ - Παροχή οικονομικού βοηθήματος

Το πρόγραμμα ESTIA II (σκέλος παροχής οικονομικού βοηθήματος) χρηματοδοτείται μέσω έκτακτων πόρων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξη (DG HOME EMAS/AMIF) και έχει ως αντικείμενο την παροχή οικονομική υποστήριξης για την κάλυψη των βασικών αναγκών διαβίωσης των αιτούντων διεθνή προστασία, κατ’ εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου. Το οικονομικό βοήθημα συνίσταται σε ένα σταθερό ποσό που παρέχεται στους ωφελούμενους σε μηνιαία βάση μέσω προπληρωμένης, ηλεκτρονικής, επαναφορτιζόμενης κάρτας, με σκοπό την αντιμετώπιση βασικών αναγκών διατροφής, ένδυσης, υπόδησης, προσωπικής υγιεινής, τηλεπικοινωνιών, μετακινήσεων εντός του τόπου διαμονής και βασικές σχολικές και φαρμακευτικές δαπάνες.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την ΥΑ/ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Προστασίας Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber