Νέες εκπαιδευτικές θεματικές ενότητες για την προαγωγή του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος υποδοχής από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (ΕUAA)

Στο πλαίσιο της αναδιαμόρφωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (ΕUAA) σχεδιάζονται νέες εκπαιδευτικές θεματικές ενότητες για ζητήματα που αφορούν την υποδοχή, με σκοπό την προαγωγή του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος υποδοχής και βελτίωσης των προτύπων υποδοχής για όλα τα κράτη-μέλη.

Μία από αυτές τις θεματικές αφορά τη διαχείριση συγκρούσεων, τις προσεγγίσεις για την επίλυση αυτών και τη βελτίωση των δεξιοτήτων για την πρόληψη και την αποφυγή συγκρουσιακών καταστάσεων.

Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού υλικού της ανωτέρω θεματικής ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020 και ολοκληρώθηκε με τη δια ζώσης συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της EUAA στη Μάλτα στις 21-23/6/2022.

Στο σχεδιασμό αυτό συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας, η οποία εκπροσωπείται από τη Διοικήτρια της Δομής Αττικού Άλσους κα. Βασιλική Δανού, υπό το συντονισμό και την καθοδήγηση του τομέα σχεδιασμού εκπαιδευτικής ύλης της EUAA.

Η εκπαίδευση αυτή θα παρουσιαστεί πιλοτικά τον Οκτώβριο 2022 για ανατροφοδότηση και το υλικό θα είναι προσβάσιμο σε όλα τα κράτη μέλη στις αρχές του 2023.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber