Search
Close this search box.

Νέα Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Λέρου

Η νέα Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή στη Λέρο αναπτύσσεται σε έκταση περίπου 60 στρ., στην τοποθεσία Λέπιδα.

Είναι δυναμικότητας 2.140 φιλοξενούμενων, η οποία αναλύεται ως ακολούθως:

 • 1.440 άτομα γενικός πληθυσμός
 • 100 ασυνόδευτα ανήλικα
 • 240 ευάλωτες ομάδες, μονογονεϊκές οικογένειες, γυναίκες
 • 360 άτομα στα ΠΡΟΚΕΚΑ

Περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες τεχνικές και λειτουργικές υποδομές που την καθιστά μία ασφαλή, ελεγχόμενης πρόσβασης εγκατάσταση, με αναβαθμισμένες συνθήκες διαβίωσης των φιλοξενούμενων αλλά και εργασίας για το προσωπικό της.

Το έργο κατασκευής ανατέθηκε στην κατασκευαστική εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., τον Οκτώβριο του 2020, έπειτα από διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, στον οποίο εκδήλωσαν συμμετοχή όλες οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες της Χώρας. Ο προϋπολογισμός κατασκευής είναι περίπου 30,18 εκ. ευρώ πλέον ΦΠΑ 17% (σύνολο 35,30 εκ. ευρώ) και χρηματοδοτείται 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης/ Επείγουσα Βοήθεια.

Το σύνολο της δομής περιβάλλεται από εξωτερική περίφραξη ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ, η οποία σε συνδυασμό με την εγκατάσταση στην είσοδο των απαραίτητων συστημάτων ελέγχου, όπως τουρνικέ, μαγνητικές πύλες, x-rays, σύστημα access control δύο παραγόντων (ταυτότητα και δακτυλικό αποτύπωμα), εξασφαλίζει την ασφαλή και ελεγχόμενη είσοδο και έξοδο από τη δομή σε όποιον το δικαιούται. Επιπλέον, σε όλη την έκταση της δομής έχει προβλεφθεί η εγκατάσταση Κλειστού Συστήματος Παρακολούθησης (CCTV), το οποίο χρησιμοποιεί «έξυπνο» λογισμικό με σκοπό να προειδοποιεί εγκαίρως για τυχόν έκτακτα συμβάντα, ενώ έχει τη δυνατότητα να δίνει ειδοποιήσεις και εικόνα στο Τοπικό Κέντρο Συμβάντων, στο Κέντρο Ελέγχου στην Αθήνα και στα Κέντρα Ελέγχου λοιπών εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. Ελληνική Αστυνομία). Επίσης, περίφραξη καθώς και τουρνικέ με καρταναγνώστες έχουν τοποθετηθεί και στις διακριτές ενότητες της δομής για την προστασία των εργαζόμενων σε αυτές αλλά και των ευάλωτων ομάδων, όπως τα ασυνόδευτα παιδιά και οι μονογονεϊκές οικογένειες.

Για την ανάπτυξη της δομής ελήφθησαν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, το Δασαρχείο, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη περιβαλλοντική αδειοδότησή της. Η μελέτη και η κατασκευή της δομής έλαβε υπόψη τους σχετικούς Ελληνικούς και διεθνείς Κανονισμούς καθώς και τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), ενώ έχουν ληφθεί υπόψιν οι απαιτήσεις για προσβασιμότητα των ΑμΕΑ.

Οι χώροι διαμονής αναπτύσσονται σε 8.900 τ.μ. και διαιρούνται σε διακριτές ζώνες, ενώ αποτελούνται από 7 διώροφα κτίρια διαμονής των 1.000 τ.μ. με χωρητικότητα 240 άτομα ανά κτίριο, 3 ισόγεια κτίρια διαμονής των 500 τ.μ. με χωρητικότητα 120 άτομα ανά κτίριο και 1 των 400 τ.μ. με χωρητικότητα 100 άτομα. Η τοποθέτηση των αιτούντων άσυλο θα γίνεται βάσει εθνοτικών και κοινωνικών κριτηρίων (οικογένειες, άτομα με κινητικές αναπηρίες, σοβαρά προβλήματα υγείας, έγκυοι).

Στη νέα ΚΕΔ Λέρου θα λειτουργούν οι κάτωθι χώροι:

 • Χώροι Διαμονής διαιρούμενοι σε διακριτές ζώνες (7 διώροφα κτίρια διαμονής των 1.000 τ.μ., και 1 ισόγειο των 400 τ.μ., συνολικής δυναμικότητας 1.780 ατόμων),
 • Χώρος Διαμονής ΠΡΟΚΕΚΑ (3 ισόγεια κτίρια διαμονής των 500 τ.μ. έκαστο, συνολικής δυναμικότητας 360 ατόμων),
 • Υγειονομικοί χώροι (5 οικίσκοι και 3 ισόγεια κτίρια συνολικής επιφάνειας 850 τ.μ.),
 • Χώροι διοίκησης (1 οικίσκος και 6 ισόγεια κτίρια, συνολικής επιφάνειας 1.045τ.μ.),
 • Χώροι φρουράς (3 ισόγεια κτίρια, συνολικής επιφάνειας 510 τ.μ.),
 • Χώροι συντήρησης και αποθήκης (1 ισόγειο κτίριο και 2 RUBHALL, συνολικής επιφάνειας 490τ.μ.),
 • Χώροι δημιουργικής απασχόλησης (11 οικίσκοι, συνολικής επιφάνειας 550 τ.μ.),
 • Αίθουσα υπολογιστών (1 οικίσκος 50 τ.μ.),
 • Εστιατόρια (6 ισόγεια κτίρια, συνολικής επιφάνειας 2.650 τ.μ.)
 • Χώροι καταστημάτων (12 οικίσκοι συνολικής επιφάνειας 300 τ.μ.),
 • Χώροι πλυντηρίων κουζίνας (20 οικίσκοι συνολικής επιφάνειας 500 τ.μ.),
 • Χώροι εκδηλώσεων (2 ισόγεια κτίρια, συνολικής επιφάνειας 250 τ.μ.)
 • 2 παιδικές χαρές,
 • 3 γήπεδα,
 • Χώρος στάθμευσης.
 • 7 ισόγεια κτίρια ατόμων με κινητικά προβλήματα (ΑΜΕΑ) συνολικής επιφάνειας 175 τ.μ.
 • 1 Στέγαστρο 300τμ.
 • 7 Στέγαστρα 150τμ.

Τα κτίρια είναι είτε μεταλλικές κατασκευές είτε προκατασκευασμένα containers με πλήρη ξενοδοχειακό και γραφειακό εξοπλισμό.

Για τη μετακίνηση περιμετρικά αλλά και εντός της δομής μεταξύ των ενοτήτων έχει κατασκευαστεί ασφαλτοστρωμένος δρόμος.

Στη δομή έχουν επίσης προβλεφθεί όλες οι απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της, όπως:

 • Σύστημα πυρασφάλειας με μόνιμο υδροδοτικό συγκρότημα, sprinklers, σύστημα πυρασφάλειας
 • Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη για την εξασφάλιση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας της δομής
 • Αντλητικό συγκρότημα για τη σύνδεση με το δίκτυο του δήμου Λέρου
 • Εξοικονόμηση ενέργειας με σύστημα παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) με αντλίες θερμότητας τύπου VRV
 • Κλιματισμός, θέρμανση-ψύξη με αντλίες θερμότητας τύπου VRV & διαιρούμενου τύπου
 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
 • Διαχείριση και παρακολούθηση λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μέσω συστήματος αυτοματισμού BMS (Building Management System)
 • Χρήση φωτιστικών Led σε εσωτερικό και εξωτερικό φωτισμό
 • Βιολογική επεξεργασία λυμάτων τριτοβάθμιου επιπέδου
 • Εξοικονόμηση νερού με επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου προϊόντος της βιολογικής επεξεργασίας (grey water) σε καζανάκια και άρδευση

Για τη λειτουργία της νέας Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής Λέρου έχει προβλεφθεί η δημιουργία γραφειακής υποδομής για περίπου 300 θέσεις εργασίας.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber