Search
Close this search box.

Νότης Μηταράκης: Παρουσίασε στην ΔΕΘ το πρόγραμμα REACTION για αποτελεσματικότερη φύλαξη των συνόρων  

Στο περίπτερο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην 86η ΔΕΘ βρέθηκε ο αρμόδιος Υπουργός κ. Νότης Μηταράκης, προκειμένου να παρουσιάσει το πρόγραμμα REACTION.   

Τον χώρο επισκέφτηκε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνομίλησε με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου και έλαβε από εκείνον όλες τις πληροφορίες για το έργο.   

Το πρόγραμμα REACTION έχει ως βασικό στόχο, την αποτελεσματικότερη συνοριακή φύλαξη με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης επιτρέποντας την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και με πολύ μεγάλη ακρίβεια ακόμα και δύσβατων περιοχών.    

Όπως τόνισε ο κ. Μηταράκης παρουσιάζοντας το πρόγραμμα, με το REACTION θα μπορούν να αποτραπούν παράνομες μεταναστευτικές ροές και έκνομες ενέργειες αλλά και να υπάρχει αμεσότερη και αποτελεσματικότερη δράση στην έρευνα και τη διάσωση. Επιπλέον, μακροπρόθεσμα, αναμένεται η επέκταση της χρήσης αυτών των τεχνολογιών  σε όλα τα μη επανδρωμένα πτητικά μέσα των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.   

Το πρόγραμμα REACTION έγινε με την πρωτοβουλία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και σε αυτό συμμετέχουν η Ελληνική Αστυνομία, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Δυτικής Αττικής, το ΚΕΜΕΑ, η Κυπριακή Αστυνομία και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.     

Το έργο χρηματοδότησης 3,7 εκατομμυρίων ευρώ συνεχίζει την πορεία των ήδη επιτυχημένων έργων  CERETAB, AIDERS και BORDER, αποτελεί μια νέας γενιάς πλατφόρμα επιτήρησης συνόρων που επιχειρεί να εισάγει καινοτόμες τεχνολογίες στις διαδικασίες επιτήρησης των συνόρων.   

Αναλυτικά η δήλωση του Υπουργού  

“Κυρίες και Κύριοι καλημέρα σας    

Σήμερα, παρουσιάζουμε μία πρωτοβουλία  του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,  που σε συνδυασμό με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς,  επιχειρεί να εισαγάγει καινοτόμες τεχνολογίες στις διαδικασίες επιτήρησης των συνόρων.   

Συγκεκριμένα, η δράση REACTION:   REal-time ArtifiCial InTellIgence for BOrders Surveillance via RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) data aNalytics to support Law Enforcement Agencies έρχεται ως συνέχεια των αποτελεσμάτων τριών επιτυχημένων έργων,  του CERETAB, του AIDERS και του ROBORDER,  που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από τα προγράμματα HORIZON και  τώρα καλούμαστε να μετατρέψουμε αυτές τις ερευνητικές πρωτοβουλίες σε παραγωγικό έργο, υλοποιώντας την πρώτη πιλοτική εφαρμογή.   

Το έργο αυτό έλαβε έκτακτη χρηματοδότηση 3,7 εκατομμυρίων ευρώ και επιλέχθηκε με συγκριτική αξιολόγηση από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσα από μία πληθώρα προτάσεων από τα κράτη – μέλη.   

Στο έργο αυτό, συμμετέχουν το  Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου, μέσω της Διαχειριστικής Αρχής του, ως ο φορέας – συντονιστής,  η Ελληνική Αστυνομία,  το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το ΚΕΜΕΑ, η Κυπριακή Αστυνομία και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.   

Το REACTION αποτελεί μία πλήρως λειτουργική, επόμενης γενιάς, ολιστική πλατφόρμα επιτήρησης συνόρων, η οποία υλοποιείται μέσω της χρήσης μη επανδρωμένων οχημάτων.   

Η βασική καινοτομία του έργου είναι  η χρήση δύο καινοτόμων αλγορίθμων,  οι οποίοι, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, θα επιτρέπουν:   

 (α) τη σάρωση μίας οριοθετημένης περιοχής,  με αυτοματοποιημένο τρόπο,  είτε από ένα μη επανδρωμένο όχημα είτε από σμήνος,  η οποία θα προσαρμόζεται στις συνθήκες του περιβάλλοντος και συνεχώς θα βελτιώνεται  και   

(β) στην αυτόματη αναγνώριση καθορισμένων στόχων ενδιαφέροντος,  την παρακολούθησή τους και την ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων σε πραγματικό χρόνο.   

Με τη χρήση της υπολογιστικής όρασης,  θα παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης δύσβατων περιοχών, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και με πολύ μεγάλη ακρίβεια.   

Τα συστήματα θα ενσωματώνουν λειτουργίες αποστολών, θα συλλέγουν τα δεδομένα, θα εντοπίζουν και θα χαρακτηρίζουν τα γεγονότα  και στη συνέχεια θα παράγουν ειδοποιήσεις.   

 Οι δραστηριότητες του REACTION θα έχουν πέντε κύρια αποτελέσματα:    

Πρώτον,  την αγορά εξοπλισμού  για τη βελτίωση της επιτήρησης των ελληνικών συνόρων ως εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.    

Δεύτερον,  τη γνώση σχετικά με την πιθανή χρήση τεχνικών και αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης για την απόκτηση πολύτιμων πληροφοριών  που αφορούν σε παράνομες ενέργειες στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.    

Τρίτον, τη διαλειτουργικότητα και την ανταλλαγή πληροφοριών με τις υπάρχουσες υποδομές ως επέκταση των παλαιών συστημάτων.    

Τέταρτον, τη διεξαγωγή ασκήσεων πεδίου για την αξιολόγηση της ολοκλήρωσης και της απόδοσης της πλατφόρμας επιτήρησης των συνόρων.    

Και πέμπτον, την πραγματοποίηση μια σειράς εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα Σώματα Ασφαλείας για να εξοικειωθούν με την πλατφόρμα REACTION.   

Η έγκαιρη προειδοποίηση, η ταξινόμηση κρίσεων και η αξιολόγηση κινδύνων ή απειλών  

θα προσφέρουν μια βελτιωμένη και αυτοματοποιημένη εικόνα στα τοπικά, περιφερειακά και εθνικά κέντρα διοίκησης, δίνοντας επαρκή χρόνο αντίδρασης που είναι ζωτικής σημασίας και μπορεί να έχει αντίκτυπο και σε ανθρώπινες ζωές.    

Ο στόχος του REACTION μπορεί να αποτυπωθεί σε μια φράση: αποτελεσματικότερη φύλαξη των συνόρων μας.    

Χαρακτηριστικά παραδείγματα χρήσης του REACTION είναι κατά την επιτήρηση των χερσαίων και θαλασσίων συνόρων μας είναι   

(α) η αποτροπή παράνομων μεταναστευτικών ροών   

(β) η αποτροπή έκνομων ενεργειών, π.χ. λαθρεμπόριο και   

(γ) η αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διενέργεια δράσεων έρευνας και διάσωσης.   

 Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η επέκταση της χρήσης αυτών των τεχνολογιών σε όλα τα μη επανδρωμένα πτητικά μέσα των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.   

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη συνεργασία την Ελληνική Αστυνομία, τα συμμετέχοντα Ερευνητικά Ιδρύματα και Πανεπιστήμια, την Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και την κα. Θεωνά για τη συνεισφορά τους στο καινοτόμο αυτό εγχείρημα.   

Σας ευχαριστώ πολύ!” 

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber