Οδηγός Υπηρεσιών για τους Ουκρανούς πολίτες και πολίτες τρίτων χωρών που εγκαταλείπουν την Ουκρανία

Ο Οδηγός Υπηρεσιών για τους Ουκρανούς πολίτες και πολίτες τρίτων χωρών που εγκαταλείπουν την Ουκρανία, εκδόθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης 2022 (TSI22), στο πλαίσιο της Δράσης «MiNetwork: Facilitating Third Country Nationals’ access to social services and the Greek labour market».

Σκοπός του είναι να βοηθήσει τους εν λόγω πολίτες κατά τη διαμονή τους στην Ελλάδα, παρέχοντας πληροφορίες για υπηρεσίες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Το περιεχόμενο του Οδηγού λειτουργεί συμπληρωματικά στις ήδη διαθέσιμες πληροφορίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τα εκτοπισμένα άτομα από την Ουκρανία (https://migration.gov.gr/ukraine/) καθώς και στον Οδηγό Πληροφόρησης για δικαιούχους διεθνούς προστασίας (https://migration.gov.gr/odigos-pliroforisis-ddp/)

Οδηγός Υπηρεσιών για Ουκρανούς Πολίτες
Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber