Πρόγραμμα επισκέψεων του Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Πάτροκλου Γεωργιάδη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου για το πρόγραμμα HELIOS

Στο πλαίσιο του προγράμματος HELIOS που υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, έχουν προγραμματιστεί μια σειρά ενημερωτικών επισκέψεων μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και των Περιφερειών σε όλη την Ελλάδα.

Οι δύο πρώτες συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στις Περιφέρειες Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, 17 και 18/11.

Ο σκοπός των συναντήσεων είναι η ενημέρωση για τις δράσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του διαδόχου προγράμματος του HELIOS στις Περιφέρειες, την επόμενη Προγραμματική Περίοδο, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων για την γενικότερη υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης στα όρια χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Πάτροκλος Γεωργιάδης, συναντήθηκε με τους Περιφερειάρχες κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη της Περιφέρειας Ηπείρου και κ. Νεκτάριο Φαρμάκη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος όπου τους ενημέρωσε για το πρόγραμμα. Εκφράστηκε  από αμφότερους η ευρεία αποδοχή και στήριξη του προγράμματος HELIOS. Ακολούθησαν συναντήσεις μεταξύ των Διαχειριστικών Αρχών των Περιφερειών με τη Δ/νση Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης όπου συζητήθηκαν τεχνικά θέματα.

Με δεδομένο ότι αποτελεί πολιτική απόφαση η συνέχιση του προγράμματος μέσω συγχρηματοδότησης από το ΕΚΤ+ για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, έχουν προγραμματιστεί διαδοχικές συναντήσεις ενημέρωσης και στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber