Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υποβολής προσφορών παροχής υπηρεσιών ρευματοδότησης του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber