Κ.Υ.Τ. Διαβατών

 • Το Κ.Υ.Τ Διαβατών θα εκκινήσει τη λειτουργία του τον Σεπτέμβρη 2022.
 • Ενημέρωση με κατάλληλο διερμηνέα για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν στο στάδιο της καταγραφής καθώς και για τις υποχρεώσεις και δικαιώματα των φιλοξενουμένων κατά την διαμονή τους στο ΚΥΤ.
 • Σίτιση τρεις (3) φορές την ημέρα σε καθορισμένες ώρες.
 • Χορήγηση μη διατροφικών ειδών ( nfi’ s) σε νέες προγραμματισμένες αφίξεις (κλινοσκεπάσματα, είδη υγιεινής, κα)
 • Διαμονή σε ειδικά διαμορφωμένους οικίσκους που είναι εξοπλισμένοι με κουζίνα, μπάνιο και κλιματιστικά σώματα (air-condition) καθώς και παροχή νερού από το δίκτυο ύδρευσης ή ζεστού από ηλιακό θερμοσίφωνα.
 • Νηπιαγωγείο για παιδιά ηλικίας από 4- 6 ετών (συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας)
 • Χρήση των εγκαταστάσεων όπως γηπέδων ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϊ, καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας (7.00 π.μ.-22.00 μ.μ.), καθώς και των ειδικά διαμορφωμένων χώρων ψυχαγωγίας & γυμναστηρίου από 9:00 το πρωί έως 16:00.
 • Ασφαλής Χώρος για τις Γυναίκες για δραστηριότητες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ευαισθητοποίησης, πληροφόρησης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και ελεύθερου χρόνου με στόχο την ενδυνάμωση τους (υποστήριξη από τη ΜΚΟ ‘solidarity now’). Επιπρόσθετα παρέχεται συμβουλευτική στα πλαίσια των εργασιακών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από την ΜΚΟ.
 • Μη τυπική Εκπαίδευση με το πρόγραμμα ACE που υλοποιείται από την ASB και την DRC, υπό την αιγίδα της UNICEF. Σε παιδιά ηλικίας 4 έως 18 ετών παρέχεται υποστήριξη για τα μαθήματα του δημόσιου σχολείου, εκμάθηση ελληνικών, αγγλικών καθώς και δραστηριότητες ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης.
 • Χρήση πλυντηρίων και στεγνωτηρίων.
 • Πιστοποιημένη παιδική χαρά εντός του ΚΥΤ για παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού
 • Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & ψυχοκοινωνική στήριξη (σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ)
 • Ελεύθερη χρήση μπάνιων και λουτρών καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας.
 • 24ωρη φύλαξη από ιδιωτική εταιρεία, υπηρεσίες καθαριότητας και 24ωρη τεχνική υποστήριξη στα πλαίσια υλοποίησης του facilities management του Υπουργείου.
 • Παιδική προστασία και νομική υποστήριξη από τον ΔΟΜ
 • Εκμάθηση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών από τον ΔΟΜ
 • Ελεύθερη πρόσβαση στο internet (ΡΕΑ)

Η υποδομή του Κ.Υ.Τ. περιλαμβάνει:

Η οργανωτική διάρθρωση του Κ.Υ.Τ. περιλαμβάνει:

 • Κλιμάκιο διοικητικής μέριμνας, αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη του Κέντρου.
 • Κλιμάκιο καταγραφής και εξακρίβωσης ιθαγένειας, αρμόδιο για την καταγραφή και εξακρίβωση της ταυτότητας και των λοιπών στοιχείων των υπηκόων τρίτων χωρών.
 • Κλιμάκιο ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, αρμόδιο για την παροχή σχετικών υπηρεσιών.
 • Κλιμάκιο ενημέρωσης, αρμόδιο για την ενημέρωση των υπηκόων τρίτων χωρών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Ψυχοκοινωνική Στήριξη

Μέσω του ΕΟΔΥ και συνεργαζόμενου φορέα παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη σε όποιον επιθυμεί σε συνθήκες απόλυτης εμπιστευτικότητας. Τους ενδιαφερόμενους συνοδεύει ειδικά εκπαιδευμένος διαπολιτισμικός μεσολαβητής/διερμηνέας καθ’ ΄όλη τη διάρκεια των συνεδριών.

Επικοινωνία με τρίτους

Το προσωπικό του Κ.Υ.Τ. προσπαθεί να διευκολύνει την επικοινωνία των φιλοξενουμένων με εκπροσώπους Μ.Κ.Ο., την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε., με συλλόγους και κοινότητες αλλοδαπών, καθώς επίσης και με συγγενικά πρόσωπα. Η επικοινωνία είναι ελεύθερη και ανεμπόδιστη. Το προσωπικό του κέντρου παρέχει στοιχεία επικοινωνίας και κάθε άλλη πληροφορία που ζητείται. Οι προσωρινά διαμένοντες έχουν το δικαίωμα να δέχονται δικηγόρους και συγγενικά πρόσωπα σε προβλεπόμενες ώρες επισκεπτηρίου. Έχουν επίσης το δικαίωμα να ζητήσουν γραφική ύλη, φάκελο και χαρτί προκειμένου να αποστείλουν επιστολή μέσω ταχυδρομείου.

Παρουσία εκπροσώπων Διεθνών Οργανισμών

Στο ΚΥΤ δραστηριοποιείται ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) για θέματα νομικής υποστήριξης και παιδικής προστασίας.

Διευθετεί καθημερινά ζητήματα υποθέσεων Ασύλου με τακτική επικοινωνία με τα Περιφερειακά και Κεντρικά Γραφεία Ασύλου όποτε κρίνεται απαραίτητο. Επιπλέον εξυπηρετεί καθημερινά τους αιτούντες άσυλο σε διοικητικά ζητήματα που αφορούν :

 • έκδοση βεβαιώσεων διαμονής
 • έκδοση ΑΦΜ
 • έκδοση & επανέκδοση ΔΑΔΠ
 • έκδοση κάρτας χρηματικού βοηθήματος
 • επίδοση αποφάσεων α’ & β’ βαθμού και δελτίων διαμονής και ταξιδιωτικών εγγράφων
 • εξέταση αιτημάτων υλικοτεχνικής υποδομής των αιτούντων
 • εξέταση αιτημάτων εσωτερικής μετακίνησης και αρμονικής συμβίωσης
 • παραπομπές σε ιατρικούς φορείς για περιστατικά που χρήζουν ιδιαίτερης ιατρικής μέριμνας καθώς και διαχείριση περιστατικών ευαλωτότητας.
 • παραπομπές μετεγκατάστασης με το πρόγραμμα HELIOS και ESTIA II
 • Προληπτικός έλεγχος και εποπτεία περιστατικών covid
Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber