Φορείς που δραστηριοποιούνται:

 1. Εθνικές Αρχές
 • Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.)
 • Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.)
 • Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Χίου (ΠΓΑ Χίου)
 • Ελληνικός Στρατός (Υπουργείο Εθνικής Άµυνας)
 • Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
 1. Ευρωπαϊκές Αρχές
 • EUROPOL (European Union Agency for Law Enforcement Cooperation)
 • Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης Ασύλου (EASO)
 • FRONTEX (European Border and Coast Guard Agency)
 1. Διεθνείς Οργανισμοί
 • Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR)
 • Διεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.)
 1. ΜΚΟ και άλλοι φορείς
 • ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ
 • PRAKSIS
 • SMH
 • Caritas
 • Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες
Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber