Κ.Υ.Τ. Φυλάκιο

Επικοινωνία

To πρώτο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Μάρτιο του 2013 στο Φυλάκιο Έβρου.

Παροχές

Η υποδομή του Κ.Υ.Τ. περιλαμβάνει:

Η οργανωτική διάρθρωση του Κ.Υ.Τ. περιλαμβάνει:

  • Κλιμάκιο διοικητικής μέριμνας, αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη του Κέντρου.
  • Κλιμάκιο καταγραφής και εξακρίβωσης, αρμόδιο για την καταγραφή και εξακρίβωση της ταυτότητας και των λοιπών στοιχείων των υπηκόων τρίτων χωρών.
  • Κλιμάκιο ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, αρμόδιο για την παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών.
  • Κλιμάκιο ενημέρωσης, αρμόδιο για την ενημέρωση των υπηκόων τρίτων χωρών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Ψυχοκοινωνική Στήριξη

Κάθε φιλοξενούμενος-η στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, όποια στιγμή κι αν θελήσει να μιλήσει σε ειδικό επαγγελματία ψυχικής υγείας, σε συνθήκες δε απόλυτης εμπιστευτικότητας, έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Σε ειδικό ψυχικής υγείας θα κατευθυνθούν και οι προσωρινά διαμένοντες/διαμένουσες των οποίων η κατάσταση θα εκτιμηθεί από πλευράς του ιατρικού ελέγχου ότι χρήζει ψυχολογικής στήριξης. Τους ενδιαφερόμενους συνοδεύει ειδικά εκπαιδευμένος διαπολιτισμικός μεσολαβητής/διερμηνέας καθ ΄όλη τη διάρκεια των συνεδριών εάν το επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος.

Επικοινωνία με τρίτους

Το προσωπικό του Κ.Υ.Τ. προσπαθεί να διευκολύνει την επικοινωνία των φιλοξενουμένων με εκπροσώπους Μ.Κ.Ο., την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε., με συλλόγους και κοινότητες αλλοδαπών, καθώς επίσης και με συγγενικά πρόσωπα. Η επικοινωνία είναι ελεύθερη και ανεμπόδιστη. Το προσωπικό του κέντρου παρέχει στοιχεία επικοινωνίας και κάθε άλλη πληροφορία που ζητείται. Οι προσωρινά διαμένοντες έχουν το δικαίωμα να δέχονται δικηγόρους και συγγενικά πρόσωπα σε προβλεπόμενες ώρες επισκεπτηρίου. Έχουν επίσης το δικαίωμα να ζητήσουν γραφική ύλη, φάκελο και χαρτί προκειμένου να αποστείλουν επιστολή μέσω ταχυδρομείου. Τέλος, υπάρχει πρόσβαση σε τηλεφωνική συσκευή προκειμένου να επικοινωνήσουν με πρόσωπα και Οργανώσεις και να δεχθούν κλήσεις.

Παράπονα προσωρινά διαμενόντων

Οι προσωρινά διαμένοντες έχουν τη δυνατότητα να καταγράψουν το παράπονό τους με τη βοήθεια διερμηνέα σε ειδική φόρμα. Τα παράπονα περισυλλέγονται από το προσωπικό του Κ.Υ.Τ. και στη συνέχεια προωθούνται στην Κεντρική Υπηρεσία. Αξιοποιούνται από το προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας κατά την επεξεργασία δεδομένων στα πλαίσια της αξιολόγησης της εύρυθμης λειτουργίας του Κ.Υ.Τ. και της διασφάλισης ποιότητας.

Παρουσία εκπροσώπων Διεθνών Οργανισμών

Στο Κ.Υ.Τ. βρίσκεται στη διάθεση των προσωρινά διαμενόντων εκπρόσωπος της Υ.Α. του Ο.Η.Ε., καθώς επίσης και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.). Ο ρόλος των εκπροσώπων της Υ.Α. του Ο.Η.Ε. είναι η παροχή ενημέρωσης των υπηκόων τρίτων χωρών σε θέματα διεθνούς, ευρωπαϊκού κι ελληνικού δικαίου, εντός των πλαισίων της λειτουργίας του κλιμακίου ενημέρωσης. Ο ρόλος του εκπροσώπου του Δ.Ο.Μ. σχετίζεται με την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για τη λύση του εθελούσιου επαναπατρισμού ο οποίος γίνεται με ασφάλεια και χωρίς καμία δική τους οικονομική επιβάρυνση.

Πρόγραμμα Εθελοντικής Επιστροφής ΕΛ.ΑΣ.

Οι προσωρινά διαμένοντες στο Κ.Υ.Τ. έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη λύση της εθελοντικής επιστροφής μέσω της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής. Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής επικοινωνεί με τις οικείες προξενικές αρχές για την έκδοση των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων, μεριμνά για την εξασφάλιση της ασφαλούς μεταφοράς τους και παρέχει οικονομικό βοήθημα τριακοσίων ευρώ (300€) για όσους δεν κρατούνται και επιθυμούν να επιστρέψουν. Παρέχει δε βοήθημα της τάξεως των διακοσίων ευρώ (200€) για όσους κρατούνται κι επιθυμούν να επιστρέψουν.

Ελληνική Αστυνομία - Διαδικασίες απέλασης

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει νόμιμος λόγος για τους προσωρινά διαμένοντες να βρίσκονται στη χώρα ή σε άλλη χώρα της Ε.Ε., δεν είναι αιτούντες άσυλο και δεν ακολουθούν τα προαναφερόμενα προγράμματα υποβοηθούμενης επιστροφής, θα παραπεμφθούν στην Ελληνική Αστυνομία η οποία θα προβεί σε περαιτέρω διοικητικές διαδικασίες προκειμένου να επιστρέψουν με τη διαδικασία της απέλασης στη χώρα τους.
Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber