Σχόλιο του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για δημοσίευμα των New York Times

Η Ελλάδα προστατεύει και θα συνεχίσει να προστατεύει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το εθνικό και διεθνές δίκαιο. Η προστασία της Ευρώπης από παράτυπες αφίξεις αποτελεί προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπως κατέληξε το Συμβούλιο. Ενώ σύμφωνα με την κοινή δήλωση ΕΕ/Τουρκίας, τέτοιες ροές πρέπει να αποτρέπονται πριν από την αναχώρηση, τα δίκτυα λαθροδιακινητών συνεχίζουν να θέτουν καθημερινά ζωές σε κίνδυνο. Αυτό το μοντέλο πρέπει να σταματήσει.


Η ΕΕ εργάζεται σε συγκεκριμένα μέτρα για την προάσπιση της ασφάλειας της Ευρώπης, την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, ενώ προωθεί νομικές οδούς για τους επιλέξιμους αιτούντες. Συνεργαζόμαστε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την EUAA, τον FRA και τον Frontex για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση.


Όλες οι κατηγορίες διερευνώνται από την Ελλάδα και αξίζει να υπενθυμίσουμε τις ψεύτικες κατηγορίες κατά της Ελλάδας για «νεκρό παιδί» στον Έβρο. Ένα περιστατικό που αναφέρθηκε αλλά στη συνέχεια αποσύρθηκε από ΜΜΕ και ΜΚΟ. Στα περιστατικά που διερευνήθηκαν μέχρι σήμερα δεν εντοπίστηκε κακοδιαχείριση από τις ελληνικές αρχές.


Η Ελλάδα έχει διορίσει έναν Υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και έχει εγκρίνει ένα σχέδιο δράσης, με την ΕΕ, για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τα Θεμελιώδη δικαιώματα. Εκθέσεις προόδου σχετικά με την εφαρμογή, έχουν εκπονηθεί και αξιολογηθεί θετικά από τον Οργανισμό στο προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο του Frontex στη Στοκχόλμη.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber