Σε λειτουργία από 15/06 η ψηφιακή Αίτηση Μετάκλησης Πολίτη Τρίτης Χώρας – Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους εργοδότες

Με επιτυχία τέθηκε, ήδη από 15 Ιουνίου 2021, σε λειτουργία η ψηφιακή Αίτηση Μετάκλησης Πολίτη Τρίτης Χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες (έκτακτη διαδικασία εισδοχής), στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι προσβάσιμη, αφενός μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.gov.gr, αφετέρου μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (https://applications.migration.gov.gr/metanasteusi/). Η εφαρμογή περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες σε κάθε στάδιο της διαδικασίας υποβολής της αίτησης, ενώ για οιαδήποτε διευκρίνιση, οι αιτούντες εργοδότες δύνανται να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου (e-rvsupport@migration.gov.gr). 

Επιπρόσθετα, με την ηλεκτρονική αίτηση επιλύονται χρόνια προβλήματα καθυστερήσεων που είχαν ως αποτέλεσμα επιβάρυνση της αγροτικής οικονομίας με διοικητικά βάρη. 

Η επιτάχυνση και απλούστευση των διαδικασιών που αναμένεται από τη νέα ηλεκτρονική διαδικασία θα οδηγήσει ταυτόχρονα σε άμεση ενημέρωση των συνοριακών σταθμών της χώρας ώστε να σταματήσουν οι καθυστερήσεις ελέγχου, άμεση πρόσβαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, του ΕΦΚΑ και των ελεγκτικών αρχών του υπουργείου Εργασίας. 

Παράλληλα έχει υλοποιηθεί και λειτουργεί πλήρης διασύνδεση με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε να αυτοματοποιηθεί η διαδικασία προσδιορισμού ημερών ανά εργαζόμενο που θα απασχολεί ο εκάστοτε εργοδότης.   

Τέλος, επισημαίνεται ότι έχουν υποβληθεί από εργοδότες, μέχρι στιγμής, για το τρέχον έτος περίπου 470 ηλεκτρονικές Αιτήσεις Μετάκλησης Πολιτών Τρίτης Χώρας στη νέα εφαρμογή. 

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber