Σημαντική Ενημέρωση για τα Δελτία Αιτούντων Διεθνούς Προστασίας

Η Υπηρεσία Ασύλου επιθυμεί να ενημερώσει το κοινό για τα κάτωθι:

1.Παρατείνεται η ισχύς μέχρι και την 1 Οκτωβρίου 2020 όλων των δελτίων αιτούντων διεθνή Προστασία (Δ.Α.Δ.Π.) που εκδόθηκαν κατ΄εφαρμογή του άρθρου 70 του Ν.4636/2019 τα οποία λήγουν και δεν έχουν ανανεωθεί κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουνίου 2020 έως και την 30 Σεπτεμβρίου 2020.

2.Για όσα δελτία έληξαν την περίοδο της αναστολής υπηρεσιών στο κοινό, δηλαδή μεταξύ 13 Μαρτίου 2020 και 31 Μαΐου 2020 , η ισχύς τους έχει παραταθεί αυτόματα για διάστημα έξι (6) μηνών από τη λήξη του δελτίου βάσει της Υπουργικής Απόφασης ΤΤ9028/2020 (ΦΕΚ Β 1854/15.5.2020).Παρακαλούνται οι αιτούντες που έχουν στην κατοχή τους αυτά τα δελτία να προσέρχονται στο τέλος της εξάμηνης παράτασης τους.

Για τους αιτούντες της Παρ.2, μετά την εξάμηνη παράταση των δελτίων τους, δεν ισχύει η επιπλέον παράταση της Παρ.1.

3.Τέλος, από Δευτέρα 15/6/2020 έχει τεθεί σε λειτουργία η Πύλη Ψηφιακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου .Σε αυτήν οι αιτούντες διεθνή Προστασία δύνανται να πραγματοποιούν μια σειρά διοικητικών ενεργειών:https://migration.gov.gr/applications/

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber