Συμμετοχή της Υπηρεσίας Ασύλου στο διαγωνισμό EPSA 2017

EPSA2017_high_transparant-572x480

Στόχος του Ευρωπαϊκού Βραβείου Δημόσιου Τομέα για το 2017 (EPSA Public Sector Award 2017) ήταν να αναδείξει και να επιβραβεύσει τις δράσεις εκείνες, οι οποίες επιδεικνύουν μία καινοτόμα προσέγγιση στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών και στη χάραξη πολιτικών σε μία εποχή που ο Δημόσιος Τομέας στην Ευρώπη καθίσταται πολυδιάστατος και με αυξημένες υποχρεώσεις. Η Υπηρεσία Ασύλου υπέβαλε αίτηση στο διαγωνισμό EPSA Public Sector Award για το έτος 2017 (http://www.epsa2017.eu) και στην αίτησή μας περιγράψαμε πώς σχεδιάστηκε η διαδικασία της μαζικής προ-καταγραφής το καλοκαίρι του 2016, γιατί ήταν αναγκαία, ποια ήταν τα καινοτόμα στοιχεία της και ποιοι οι φορείς που συνεργάστηκαν. Παρόλο που τελικά η πρότασή μας δεν προτάθηκε για το βραβείο, οι αξιολογητές έκαναν ορισμένα ιδιαίτερα θετικά σχόλια:

  • «First time in recent years that such an extended excercise involving Greek authorities, international and regional organizations and local NGOs coordinated their efforts in order to achieve rapid access to the asylum procedure and refugee registration.»
  • «The project participated to a crisis management solution. It responded to the operative and humanitarian imperative to deal with the high number of refygees at the Greek/FYROM border…».
  • «The project is higly relevant and meets core needs of the target groups. It deals with a problem facing many European countries. The project is organised in a good manner and it is outstanding».
  • «The applicant offered quantitative evaluation of the results that suggests a good performance of the project».
  • «The pre-registration excercise of asylum seekers has a high learning capacity. It provides a significant practical knowledge allowing for better preparing and managing of refugee crisis, while taking fully into account the humanitarian and human dignity aspects of the crisis».
  • «The project is clearly transferable to other level and other sectors in Public Administration, when it goes to method. The same goes for transferability to other countries when it comes to solving the problem. It has a very high level of learning capacity».
  • » The project explicitly and implicitly addreses issues of social inclusion on a short term (pre-registration) as well as on a broader perspective (restoring trust and dignity) «
  • «The project has some evidence that social inclusion has been taken into consideration . It also indicates that these questions are a natural and intergrated part part of all PA».
  • «The project is a timely and praiseworthy initiative related to the refugee crisis management»
Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber