Λουξεμβούργο: Συμμετοχή του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότη Μηταράκη στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότης Μηταράκης, συμμετείχε σήμερα στις εργασίες του Συμβουλίου Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο με διά ζώσης παρουσία των Υπουργών.  

Στην ατζέντα του Συμβουλίου συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη συνεχιζόμενη διαπραγμάτευση του ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, η συνεργασία με γειτονικές τρίτες χώρες στη διαχείριση του μεταναστευτικού, καθώς και η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για το Σένγκεν. 
Ο κ. Μηταράκης επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας, η οποία αποτελεί κοινή θέση των πέντε χωρών υποδοχής της Μεσογείου, ότι απαιτείται η επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στις σημαντικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και την ουσιαστική αλληλεγγύη που θα πρέπει να επιδεικνύεται από όλα τα κράτη-μέλη στη λογική της δίκαιης κατανομής του βάρους της διαχείρισης του μεταναστευτικού. Μάλιστα, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι δεν θα πρέπει να αναμένεται από τα κράτη πρώτης γραμμής να φυλάσσουν αποτελεσματικά τα σύνορα, να παρέχουν τις κατάλληλες συνθήκες υποδοχής, να καταγράφουν όσους φτάνουν, να εξετάζουν αιτήματα ασύλου, να επιστρέφουν όσους δεν δικαιούνται προστασία και να εντάσσουν τους δικαιούχους, χωρίς την απαιτούμενη υποστήριξη και έμπρακτη αλληλεγγύη όλων των ευρωπαϊκών χωρών. 

Ως προς τη συνεργασία με τις γειτονικές χώρες, ο Υπουργός Μετανάστευσης υπογράμμισε τη σημασία της επίτευξης απρόσκοπτης συνεργασίας με την Τουρκία στο μεταναστευτικό, στο πλαίσιο της πλήρους εφαρμογής της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας του 2016, υπογραμμίζοντας την ανάγκη η Τουρκία να τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ως προς την καταπολέμηση των δικτύων των λαθροδιακινητών, την αποτροπή των ροών και την αποδοχή επιστροφών.  

Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε τη σκοπιμότητα ενίσχυσης της συνεργασίας της FRONTEX με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, μέσω της ανάπτυξης επιχειρήσεων και εκτός των ευρωπαϊκών χωρικών υδάτων. Ανακοίνωσε, επίσης, την πρόσφατη απόφαση της Ελλάδας να αναγνωρίσει την Τουρκία ως ασφαλή τρίτη χώρα για μία σειρά από εθνικότητες, μεταξύ των οποίων Αφγανοί, Πακιστανοί και Σομαλοί. 
Τέλος, αναφορικά με τη νέα στρατηγική της ΕΕ για το Σένγκεν, ο κ. Μηταράκης υποστήριξε τη σημασία ελεύθερης κυκλοφορίας και εμπέδωσης του αισθήματος ασφαλείας εντός του κοινού ευρωπαϊκού χώρου, προτάσσοντας την ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας των εξωτερικών συνόρων με ουσιαστική στήριξη από τη FRONTEX αλλά και με ενίσχυση των δυνατοτήτων των κρατών μελών που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα με ευρωπαϊκά μέσα. 
Ο κ. Μηταράκης θα μεταβεί αύριο στις Βρυξέλλες, όπου θα έχει συνάντηση με την Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων κα Ylva Johansson, ενώ θα ακολουθήσουν επαφές με τους ομολόγους του, σε Μπρατισλάβα και Βιέννη.  

Luxembourg: Participation of the Minister for Migration and Asylum Mr. Notis Mitarachi in the EU Home Affairs Council  

Mr. Notis Mitarachi, participated today in the works of the EU Home Affairs Council, held in Luxembourg.The Council’s agenda included issues related to the ongoing negotiation of the European Migration and Asylum Pact, cooperation with neighboring third countries on migration management, and the new European Schengen strategy. 

Mr. Mitarachi reiterated the position of Greece, which is a common position of the five Mediterranean host countries, that a balance needs to be struck between the important commitments made by the Member States at the EU’s external borders and the substantial solidarity that should be demonstrated by all Member States in the logic of a fair burden-sharing of migrants. 

In fact, he noted that front-line states should not be expected to guard the borders effectively, provide adequate reception conditions, register arrivals, process asylum applications, return those who are not entitled to protection, without the necessary support and practical solidarity of all European countries. 

Regarding cooperation with neighboring countries, the Minister for Migration stressed the importance of achieving smooth cooperation with Turkey on migration, in the context of the full implementation of the 2016 EU-Turkey Joint Declaration, stressing the need for Turkey to meet its obligations, which are to combat smuggling networks, prevent flows and accept returns. 

In this context, he advocated the need to strengthen FRONTEX cooperation with third countries, including Turkey. He also announced Greece’s recent decision to recognize Turkey as a safe third country for a number of nationalities, including Afghans, Pakistanis and Somalis. 

Finally, regarding the new EU Schengen strategy, Mr. Mitarachi emphasised  the importance of free movement and consolidation of the sense of security within the common European territory, proposing the need to strengthen the protection of external borders with substantial support from FRONTEX and by strengthening the capabilities of the Member States at the external borders. 

Mr Mitarachi will travel to Brussels tomorrow, where he will meet with Home Affairs Commissioner Ylva Johansson and will hold talks with his counterparts in Bratislava and Vienna. 

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber