Συνάντηση εργασίας στο Oslo μεταξύ Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων, Διεύθυνση Ένταξης και Πολυπολιτισμικότητας (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi) του Βασιλείου της Νορβηγίας και αντιπροσωπείας του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου της Βουλγαρίας

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Προκαθορισμένης Πράξης 3 με τίτλο «Ενίσχυση και Ανάπτυξη της εθνικής ικανότητας στρατηγικού σχεδιασμού στους τομείς του Ασύλου και της Μετανάστευσης» του Προγράμματος GR-G «Ανάπτυξη των Δυνατοτήτων Διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης» του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, στελέχη της Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων (Ε.Γ.Σ.Ε.Φ.) πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Όσλο της Νορβηγίας, στις 20-23 Ιουνίου 2023.

Η επίσκεψη έλαβε χώρα στο πλαίσιο του «Υποέργου 10: «Δραστηριότητες που απορρέουν από το Σύμφωνο Συνεργασίας με τον εταίρο από τις Δότριες Χώρες για το Μητρώο Διερμηνέων» και αφορούσε την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ στελεχών της Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων, της Διεύθυνσης Ένταξης και Πολυπολιτισμικότητας (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi) της Νορβηγίας, του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου της Βουλγαρίας, ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου της Σόφιας, του Πανεπιστημίου του Όσλο (OsloMet – storbyuniversitetet), όπως επίσης και στελεχών της Διεύθυνσης Μετανάστευσης του Βασιλείου της Νορβηγίας (The Norwegian Directorate of Immigration – UDI).

Εκ μέρους της Ε.Γ.Σ.Ε.Φ. συμμετείχε η προϊσταμένη της  Μονάδας Μητρώου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Μητρώου Μελών ΜΚΟ και Υπεύθυνη Πράξης (Project Manager) Μαρία Οικονόμου και ο προϊστάμενος της Μονάδας Συνεργασίας Με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς και Υπηρεσίες, Φορείς και Ο.Τ.Α. και Υπεύθυνος Έργου Χρήστος Χρόνης. Εκ μέρους του IMDi συμμετείχε η διευθύντρια του IMDi Lisbeth Fransplass Røren, η επικεφαλής του τμήματος Υπηρεσιών Διερμηνείας του IMDi Benedicte Barkvoll και ο υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου (Project Manager) Leonardo Doria de Souza. Παρευρέθηκαν επίσης η Διευθύντρια Μετανάστευσης της Νορβηγίας Monica Bøe Andersen, η Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου του Όσλο (OsloMET) HanneSkaadenενώ το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο της Βουλγαρίας εκπροσώπησε ο Δρ: Boydan Magdalinchev και τέλος ο Victor Drosu μαζί με άλλα στελέχη από τη Διοίκηση Δικαστηρίων της Βουλγαρίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τα στελέχη της Ειδικής Γραμματείας είχαν την τιμή να παρακολουθήσουν την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του IMDi “Tolkemonitor” η οποία αφορά τις ανάγκες για διερμηνεία στον Δημόσιο Τομέα η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Όσλο (OsloMET). 

Στις συναντήσεις παρουσιάστηκε το έργο των Νορβηγών εταίρων στoν τομέα της διερμηνείας και πραγματοποιήθηκαν εποικοδομητικές συζητήσεις για την υφιστάμενη κατάσταση, τις προκλήσεις και το μέλλον της συνεργασίας που χρηματοδοτείται από τον ΕΟΧ και τα EEA Grants. Η συγκέντρωση εκπροσώπων του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου και του Πανεπιστημίου της Σόφιας υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Ένταξης και Πολυπολιτισμικότητας (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi) του Βασιλείου της Νορβηγίας παρείχε μια εξαιρετική ευκαιρία για την ανταλλαγή εμπειριών και τη δημιουργία ενός δικτύου επικοινωνίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Mε το άρ. 6 του π.δ. 77/27.06.2023 (Α’ 130) με τίτλο “Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων- Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών- Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων”, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου καταργούνται οι υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων του άρθρου 44 του π.δ. 106/2020, όπως ισχύει, και μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων στη Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο των άρθρων 33 του π.δ. 106/2020 (Α΄ 106).

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό των συναντήσεων

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber