Συνεργασία Ελλάδας-Ολλανδίας για την ενδυνάμωση του Εθνικού Συστήματος Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανήλικων στην Ελλάδα και την υγειονομική ενίσχυση των δομών φιλοξενίας

Ελλάδα και Ολλανδία συμφώνησαν σήμερα, μέσω ανταλλαγής επιστολών του Αναπληρωτή Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Γιώργου Κουμουτσάκου, και της Ολλανδής Υπουργού Μετανάστευσης, κας Ankie Broekers-Knol, να συνεργαστούν για την ενδυνάμωση του Εθνικού Συστήματος Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανήλικων στην Ελλάδα. Πρόκειται για ειδική συνεισφορά που έχει προστιθέμενη αξία για το θεσμό της επιτροπείας συνολικά στη χώρα μας και με μακροχρόνιο αντίκτυπο.

Η συμφωνία προβλέπει την τριετή παροχή τεχνογνωσίας για την περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού συστήματος επιτροπείας ασυνόδευτων ανήλικων, καθώς στην Ολλανδία το σύστημα αυτό λειτουργεί αποτελεσματικά για πολλά χρόνια, έχοντας, πλέον, διαμορφώσει ένα πρότυπο.

Υπογραμμίζεται ότι ο πολύπλοκος θεσμός της επιτροπείας έχει ιδιαίτερη σημασία για την προστασία των ασυνόδευτων παιδιών.

Ελλάδα και Ολλανδία θα συζητήσουν σε τεχνικό επίπεδο των αρμόδιων σε κάθε χώρα φορέων τις επιμέρους πτυχές και λεπτομέρειες αυτού του προγράμματος, προκειμένου να εφαρμοστεί με τον αποτελεσματικότερο και πιο ωφέλιμο για τις ανάγκες της χώρας μας τρόπο.

Η συμφωνία εντάσσεται γενικότερα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και ειδικότερα των συστηματικών ελληνικών προσπαθειών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την εξασφάλιση επαρκούς στήριξης προς τη χώρα μας στη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος.

Επιπλέον, η Ολλανδία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα δωρίσει στην Ελλάδα, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, μία φορητή νοσοκομειακή μονάδα για τις ιατρικές ανάγκες των δομών φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, έως 62 κλίνες.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber