Συντονιστική τηλεδιάσκεψη των 5 χωρών πρώτης γραμμής ενόψει του Συμβουλίου Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης της Ε.Ε.

Ενόψει της συνεδρίασης του Συμβουλίου Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Παρασκευή, πραγματοποιήθηκε αργά σήμερα τηλεδιάσκεψη σε επίπεδο Υπουργών μεταξύ των 5 χωρών πρώτης γραμμής (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα).

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του τακτικού συντονισμού της ομάδας των «5» ενόψει της διαπραγμάτευσης για το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Επιβεβαιώθηκε εκ νέου σύμπτωση απόψεων μεταξύ των χωρών. Εκφράστηκαν ανησυχίες για το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια αλλαγή στην πρόταση της Επιτροπής που θα αποκαθιστά την ανισορροπία μεταξύ υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη πρώτης γραμμής και της προβλεπόμενης αλληλεγγύης.

Οι «5» επιβεβαίωσαν, επίσης, κοινή γραμμή ως προς τη διαδικασία υιοθέτησης των νομικών κειμένων, που αποτελούν την πρόταση της Επιτροπής για το Σύμφωνο, τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν και να συμφωνηθούν ως «πακέτο», στη βάση της διαπραγματευτικής αρχής ότι «τίποτα δεν μπορεί να συμφωνηθεί εάν δεν συμφωνηθούν όλα».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, δήλωσε σχετικά:

«Οι 5 χώρες πρώτης γραμμής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε αποφασίσει να συνεισφέρουμε εποικοδομητικά στη διαπραγμάτευση για τη νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική Μετανάστευσης και Ασύλου. Αυτή όμως δεν μπορεί να βασίζεται στην αντίληψη ότι οι 5 χώρες των εξωτερικών συνόρων θα σηκώσουν μόνον εκείνες το βάρος των 27».

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber