Δομές ασυνόδευτων ανηλίκων

Γραφείο Τύπου

Συνάντηση εργασίας στο Trondheim μεταξύ Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και Διεύθυνσης Μετανάστευσης του Βασιλείου της Νορβηγίας

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Προκαθορισμένης Πράξης 8 με τίτλο «Ενίσχυση της ικανότητας της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Ε.Γ.Π.Α.Α.) να παρακολουθεί τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας που παρέχονται στους ασυνόδευτους ανηλίκους», πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στελεχών της Ε.Γ.Π.Π.Α  στο Trondheim της Νορβηγίας, στις 20-23 Ιουνίου 2023. Η επίσκεψη έλαβε χώρα στο πλαίσιο του «ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: Δράσεις που απορρέουν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber