Κοινωνική Ένταξη

Ανακοίνωση

Newsletter HELIOS July-September 2022

HELIOS Project is an integration project funded by the Ministry of Migration and Asylum and implemented by the International Organization for Migration, that promotes the integration and self-reliance of beneficiaries of international protection. July – September Newsletter of HELIOS just launched: -Discovering nature under Home River Bioblitz in Aoos River in Ioannina -Introducing Children to

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Ανακοίνωση

Ενημερωτική Αναφορά HELIOS

Στοιχεία Σεπτεμβρίου 2022 39 794 εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα HELIOS από το 3ο τρίμηνο 2019 30,3% Αφγανιστάν, 30,2% Συρία, 11,5% Ιράκ, 7,7% Ουκρανία 945 νέες συμβάσεις μίσθωσης κατοικίας το 3ο τρίμηνο 2022 757 τρέχοντες μαθητές σε μαθήματα ένταξης 9132 συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής  22% έχει απολυτήριο Λυκείου, 20% απολυτήριο Γυμνασίου, 17% έχει πτυχίο ΑΕΙ Powered By EmbedPress

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Ανακοίνωση

Multaka- Διαπολιτισμικές Περιηγήσεις

Multaka- Διαπολιτισμικές Περιηγήσεις στην Αθήνα Το έργο «Multaka- Διαπολιτισμικές Περιηγήσεις στην Αθήνα», αποτελεί ένα πιλοτικό έργο με στόχο την προώθηση της κοινωνικής ένταξης μέσα από τη διαπολιτισμικότητα. Έχει ενταχθεί, ως διακριτό έργο, στη Δράση «Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των πολιτών τρίτων χωρών» (ΟΠΣ 5075080), η οποία χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα 2014-2020 του Ταμείου Ασύλου,

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Ανακοίνωση

FactSheet HELIOS – August 2022

HELIOS Project is a social integration program, implemented by IOM Greece and funded by the Ministry of Migration and Asylum. The Project is overseen by the Directorate of Social Integration. The purpose of Project HELIOS is to promote the integration of beneficiaries of international protection and increase beneficiaries’ prospects towards self-reliance, by providing services or

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Ανακοίνωση

Factsheet Προγράμματος HELIOS

Στατιστικά Στοιχεία – Ιούνιος 2022 35.729 εγγεγραμένοι στο πρόγραμμα από την έναρξή του 17.121 άτομα έλαβαν επιδότηση ενοικίου 7.178 άτομα σε μαθήματα κοινωνικής ένταξης 8.144 συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής Το πρόγραμμα  κοινωνικής ένταξης HELIOS υλοποείται από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης με την υποστήριξη και χρηματοδότηση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης Powered By EmbedPress

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Επίδοση αποφάσεων ασύλου σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας

Τις αποφάσεις ασύλου σε τρεις δικαιούχους διεθνούς προστασίας ηλικίας 19, 18 και 16 ετών,  οι οποίοι αξιοποίησαν τις δυνατότητες που τους δόθηκαν στη χώρα μας και κατόρθωσαν να λάβουν υποτροφίες για σπουδές από εκπαιδευτικά ιδρύματα σε Ελλάδα και Γαλλία (οι δύο πρώτοι), ενώ ο τρίτος έγινε δεκτός σε αθλητική ακαδημία μπάσκετ στη χώρα μας, επέδωσε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber