Τηλεφωνική γραμμή του Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Ανταπόκρισης

Μία από τις καινοτόμες δράσεις που λειτουργούν από την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Ανταπόκρισης και λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2021, αποτελεί η 24/7 τηλεφωνική γραμμή.

Μέσα σε περίπου ένα χρόνο, η 24/7 τηλεφωνική γραμμή του Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Ανταπόκρισης δέχτηκε 2.336 κλήσεις με 1.764 διαφορετικές περιπτώσεις.

Ο έγκαιρος εντοπισμός των ασυνόδευτων παιδιών που ζουν στο δρόμο ή σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης και η μεταφορά τους σε ασφαλή στέγαση, αποτελεί βασικό πυρήνα  του Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Ανταπόκρισης.

Μέσω του Εθνικού Μηχανισμού, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι λαμβάνουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, καταγραφής στις αρμόδιες αρχές, συνοδείας και ένταξης σε δομές επείγουσας φιλοξενίας, που λειτουργεί ο ΔΟΜ.

Για τον σκοπό αυτό και για την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασυνόδευτων ανηλίκων στις διαδικασίες υποδοχής και ασύλου, ο Εθνικός Μηχανισμός συνεργάζεται στενά με την ΕΛ.ΑΣ., την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης και την Υπηρεσία Ασύλου.

Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται άμεση και ολοκληρωμένη προστασία στους ασυνόδευτους ανηλίκους οι οποίοι βρίσκονται εκτός προστατευτικού για την ηλικία τους πλαισίου.

Η τηλεφωνική γραμμή είναι διαθέσιμη σε έξι γλώσσες, επτά ημέρες την εβδομάδα, και μέσω αυτής γίνονται παραπομπές από οποιονδήποτε εντοπίσει κάποιο ασυνόδευτο ανήλικο, σε οποιοδήποτε σημείο της επικράτειας, ενώ δίνονται οδηγίες για τις απαιτούμενες ενέργειες. Στη γραμμή μπορούν να απευθυνθούν και οι ίδιοι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, ενώ παρέχεται 24ωρη τηλε-διερμηνεία από τη ΜΕΤΑδραση.

To πρόγραμμα υλοποιείται  σε συνεργασία με την ‘Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, τον ΔΟΜ και φορείς του πεδίου (Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Αθήνα, Άρσις στη Θεσσαλονίκη, ΜΕΤΑδραση).

Τηλεφωνική γραμμή: 0030-2132128888 & 0030-6942773030 μέσω Whatsapp ή Viber

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber