Υποβολή Αίτησης Οικογενειακής Επανένωσης

Η Υπηρεσία Ασύλου επιθυμεί να ενημερώσει τους δικαιούχους  υποβολής αίτησης οικογενειακής επανένωσης :

Για τους δικαιούχους  διεθνούς  προστασίας στους οποίους επιδόθηκε η απόφαση  προσφυγικού καθεστώτος από 13/12/2019 έως και 13/03/2020  και σύμφωνα με το  π.δ. 131/2006  προβλέπεται η υποβολή των εξής δύο (2) δικαιολογητικών:

  1. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο έγγραφο επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά και επικυρωμένο από αρμόδια ελληνική αρχή,  από το οποίο να προκύπτει ο οικογενειακός δεσμός  των  προς έλευση προσώπων με τον πρόσφυγα, καθώς και η ηλικία τους,
  2. Ακριβές  αντίγραφο  των  ταξιδιωτικών  εγγράφων   του μέλους ή των μελών της οικογένειας 

δύνανται να καταθέσουν αίτημα οικογενειακής επανένωσης έως και 31/08/2020 με την υποχρέωση υποβολής  μόνο των  δύο (2)  ως άνω δικαιολογητικών.

Η παράταση της προθεσμίας αυτής δίδεται προς διευκόλυνση και μόνο των επωφελούμενων, καθώς  παρήλθαν οι προθεσμίες για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος τους, λόγω της αναστολής της Υπηρεσίας ως προς την υποδοχή και εξυπηρέτηση του κοινού κατά την διάρκεια εφαρμογής των μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, με σκοπό την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης  του COVID-19.

Διαβάστε την ανακοίνωση στο Facebook σε γλώσσα που προτιμάτε:

Αθήνα, 24 Ιουλίου, 2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ Η Υπηρεσία Ασύλου επιθυμεί να ενημερώσει τους δικαιούχους…

Δημοσιεύτηκε από Migration Greece Info στις Κυριακή, 26 Ιουλίου 2020

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber