Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών συσκευών και λοιπών υλικών στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης»

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, για την Προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών συσκευών και λοιπών υλικών. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ποσού 116.942,25 € χρηματοδοτείται ως εξής: α. Οι 50 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές τύπου Α του τμήματος Α (ποσού …

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών συσκευών και λοιπών υλικών στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης» Read More »