Επαναληπτικός Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για α) την προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) σκίαστρων (τέντες) στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου και ενός σκιάστρου στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης και β) την παροχή υπηρεσιών κατασκευής στεγάστρων (τύπου ομπρέλας) στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου

Επαναληπτικός Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός