Επαναληπτικός Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για α) την προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) σκίαστρων (τέντες) στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου και ενός σκιάστρου στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης και β) την παροχή υπηρεσιών κατασκευής στεγάστρων (τύπου ομπρέλας) στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber