9 Ιουνίου 2016

Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για τον Τομέα Ασύλου του Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 για τη δράση: ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε σήμερα Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για τον Τομέα Ασύλου του Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 για τη δράση: ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ. Με την πρόσκληση αυτή καλείται το Γραφείο Εφαρμογής Προγραμμάτων του Τμήματος Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Ασύλου, με την ιδιότητα του εκ του Νόμου (de jure) Δικαιούχου …

Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για τον Τομέα Ασύλου του Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 για τη δράση: ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Read More »

Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για τον Τομέα Ασύλου του Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 για τη δράση: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε σήμερα Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για τον Τομέα Ασύλου του Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 για τη δράση: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ. Με την πρόσκληση αυτή καλείται το Γραφείο Εφαρμογής Προγραμμάτων του Τμήματος Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Ασύλου, …

Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για τον Τομέα Ασύλου του Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 για τη δράση: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ Read More »

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber