Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την άμεση και επείγουσα παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Ν. Έβρου μέσω απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος