Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την άμεση και επείγουσα παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Ν. Έβρου μέσω απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber